Home » BESPLATNI UDŽBENICI
SLUČAJ UDŽBENICI

BESPLATNI UDŽBENICI

besplatne udžbenike

Pravo na besplatne udžbenike od školske 2016/17. godine imaju samo učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica.

To su deca iz hraniteljskih porodica i domova za nezbrinutu decu, kao i iz porodica u kojima su oba roditelja nezaposlena.

Odluku o tome ko će tačno imati pravo na besplatne udžbenike, kao i koji će udžbenici biti obuhvaćeni ovim programom u narednoj školskoj godini, trebalo bi da donese Vlada Srbije u skladu sa, kako se navodi u Zakonu o udžbenicima, „raspoloživim sredstvima budžeta Republike Srbije“. Zakonom je, naime, predviđeno da „Vlada može da donese“ ovu odluku, ali ne i da mora to da uradi…

Prijave za besplatne udžbenike prethodne godine roditelji, odnosno staratelji, slali su tokom maja i juna, a najkasnije do 10. juna trebalo je da dostave i potvrdu iz Centra za socijalni rad da su korisnici socijalne pomoći.

Od odluke Vlade Srbije, međutim, zavisi koji će udžbenici i za koji razred biti deljeni besplatno, kao i uslovi i kriterijumi na osnovu kojih učenik dobija besplatn udžbenike.

Prethodnih godina  fond za nabavku besplatnih udžbenika nije se menjao i iznosio je 600 miliona dinara, a udžbenike je dobijalo oko 40.000 osnovaca.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/