Home » ODGOVORNOST UČENIKA
OBAVEZE UČENIKA

ODGOVORNOST UČENIKA

Kao što imaju obaveze, učenici u školi imaju i određene odgovornosti, pre svega za ispunjavanje svojih obaveza. Oni su, međutim, odgovorni i za to da svojim ponašanjem ne ugroze prava i bezbednost drugih osoba u školi – učenika, nastavnika i drugih zaposlenih.

Učenik može da odgovara za:

 • Lakšu povredu obaveze;
 • Težu povredu obaveze;
 • Za povredu zabrane diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i seksualne zloupotrebe.

LAKŠI PRESTUPI

Definiše ih svaka škola zasebno opštim aktom škole. U prinicpu, oni podrazumevaju sledeće:

 • Neopravdano izostajanje sa pet časova;
 • Nepoštovanje odluka školskih organa;
 • Ometanje nastave u odeljenju, ali i u školi uopšte;
 • Neobaveštavanje roditelja, odnosno staratelja, o ocenama i ponašanju u školi, neprenošenje poruka odeljenskog starešine, drugih nastavnika, psihologa i pedagoga;
 • Nedolično ponašanje prema drugim učenicima i zaposlenima u školi;
 • Izazivanje nereda i tuča;
 • Oštećenje školskih prostorija, inventara ili pribora zaposlenih;
 • Oštećenje ili uništenje stvari koje pripadaju drugim učenicima ili zaposlenima u školi;

TEŽI PRESTUPI

 • Krađa, uništenje ili oštećenje dnevnika ili prepravljanje ocene u dnevniku, krađa, uništenje ili oštećenje vežbanki za pisane zadatke, kao i prepravljanje ocene u vežbanki. Sve to važii za obične kontrolne zadatke;
 • Prepravljanje ili dopisivanje ocena u školskoj knjižici ili diplomi koju izdaje škola;
 • Neopravdano izostajanje sa najmanje 26 časova tokom školske godine. Škola, međutim, mora najkasnije nakon 10 neopravdanih izostanaka dopisom da obavesti roditelje da dete učestalo neopravdano izostaje sa nastave. Ako to urade kada dete ima već, na primer 24 neopravdana izostanka, kazna će moći da usledi tek ako dete neopravdano izostane još najmanje 16 puta;
 • Varanje pri odgovaranju uz pomoć mobilnog telefona ili nekog drugog elektronskog uređaja;
 • Ugrožavanje prava drugih upotrebom mobilnog telefona, na primer, fotografisanje drugih učenika ili zaposlenih u školi sa namerom da te snimke iskoristi za ismevanje i zadirkivanje;
 • Uništavanje ili krađa školske ili nečije druge imovine, bez obzira da li je reč o drugom učeniku, zaposlenom u školi ili o nekom preduzeću i preduzetniku koji posluje u okviru škole (pekare, knjižare, sendvičare…); Za nastalu štetu odgovaaraju učenik, roditelji ili staratelj, ako je šteta naneta namerno ili iz krajnje nepažnje.
 • Upotreba alkohola ili droga i drugih psihoaktivnih supstanci (npr. lekova), ali i podstrekavanje i davanje drugima da ih koriste;
 • Unošenje u školu oružja i drugih sredstava i predmeta kojima se ugrožava bezbednost učenika i zaposlenih u školi;
 • Ponašanje učenika kojim ugrožava i vlastitu, ali i bezbednost drugih učenika i zaposlenih u školi i koje odovdi od njihovog fizičkog ili psihičkog povređivanja;
 • Učestalo činjenje lakših prestupa, pod uslovom da su o tome prethodno obavešteni roditelji ili staratelj;

NAJTEŽI PRESTUPI

 • Diskriminacija drugih učenika, nastavnika i drugih zaposlenih u školi, na osnovu nacionalne, rasne, verske, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičkih i psihičkih svojstava, smtnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovinskog stanja, političkog opredeljenja…
 • Vređanje, fizičko, psihičko, socijalno, emocionalno, seksualno i elektronsko nasilje i zlostavljanje prema drugim učenicima, ali i prema nastavnicima i drugim zaposlenim u školi.

 

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/