Home » Vakcinacija – koje su vakcine obavezne i kada se primaju
RAZVOJ / ZDRAVLJE

Vakcinacija – koje su vakcine obavezne i kada se primaju

elektronski upis
Petra Pan

Vakcinacija (imunizacija) obaveznim vakcinama jedan je od predulova za upis deteta u prvi razred osnovne škole. Koje su vakcine obavezne?

Vakcinacija počinje, praktično odmah po rođenju deteta. Do polaska u osnovnu školu vaše dete već je trebalo da dobije više vakcina.

 • BCG – vakcina protiv tuberkuloze, dobija se na rođenju, u porodilištu;
 • HB – protiv hepatitisa B (prva doza), takođe se dobija na rođenju, u porodilištu. Druga doza ove vakcine dobija se u 2. mesecu, u Domu zdravlja (+ HBIG).

U trećem mesecu života, beba u Domu zdravlja treba da dobije seldeće vakcine:

 • DTP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (prva doza);
 • OPV – protiv dečje paralize (prva doza);
 • Hib – protiv oboljenja koje izazova hemofilus influence tip b (prva doza). U oboljenja koja izaziva ova bakterija spadaju i upala pluća, meningitis, epiglotitis, septični artritis te osteomijelitis.

Do polaska u osnovnu školu deca treba da prime čak 19 raznih vakcina i revakcina

Sa navršenih 3,5 meseca, beba prima po još jednu dozu vakcina koje je primila sa navrešena dva meseca:

 • DTP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (druga doza);
 • OPV – protiv dečje paralize (druga doza);
 • Hib – protiv oboljenja koje izazova hemofilus influence tip b (druga doza).

Po kalendaru vakcinacije, sledeće cepljenje obavlja se sa navršenih 5. meseci, do navršenog 6. meseca:

 • DTP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (treća doza);
 • OPV – protiv dečje paralize (treća doza);
 • Hib – protiv oboljenja koje izazova hemofilus influence tip b (treća doza).;
 • HB – protiv hepatitisa B (treća doza).

VAKCINE OD 2. DO 7. GODINE

U drugoj godini, dete bi trebalo da primi nekoliko vakcina i to:

 • MMR – protiv malih boginja, zauški i rubele (od navršenih 12 do navršenih 15 meseci);
 • DTP – protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (prva revakcinacija), sa navršenih 17 do navršena 24 meseca;
 • OPV – protiv dečje paralize (prva revakcinacija), sa navršenih 17 do navršena 24 meseca;

Neposredno pre upisa u prvi razred osnovne škole, sa sedam godina, dete treba daa primi još tri revakcine:

 • MMR – revakcinacija protiv malih boginja, zauški i rubele;
 • DT – protiv difterije i tetanusa (druga revakcinacija);
 • OPV – protiv dečje paralize (druga revakcinacija).

VAKCINACIJA U ŠKOLI

Vakcinacija se, međutim, tu ne završava. Tokom školovanja, dete bi trebalo da dobije još nekoliko vakcina:

12. godina (šesti razred osnovne škole)

 • HB protiv hepatitisa B (samo za decu koja ovom vakcinom nisu vakcinisana do šestog meseca života; daje se u tri doze – na rođenju, u 2. mesecu i do navršenog 6. meseca);

14. godina (osmi razred OŠ)

 • DT – protiv difterije i tetanusa (treća revakcinacija)
 • OPV – protiv dečje paralize (treća revakcinacija).

Kalendar obavezne imunizacije u Republici Srbiji

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/