Home » VASPITNE MERE I KAZNE
OBAVEZE UČENIKA

VASPITNE MERE I KAZNE

kazne

U zavisnosti od stepena prekršaja, zavisi i težina kazne. Kazne su u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja krštene kao vaspitne, odnosno „vaspitno-disciplinske mere“.

VASPITNE MERE – Izriču se za lakše prekršaje, a podrazumevaju:

  • Opomenu;
  • Ukor odeljenskog starešine ili ukor odeljenskog veća (zavisi kako je predviđeno školskim dokumentima).

VASPITNO – DISCIPLINSKE MERE – Izriču se za teže prekršaje. Odluka o izricanju ovih mera donosi se nakon vaspitno – disciplinskog postupka koje škola u ovom slučaju mora da sprovede i o kojem mora da bude obavešten roditelj, odnosno staratelj. Tokom postupka svi učesnici i svedoci prekršaja moraju da budu saslušani ili da daju pisanu izjavu. To važi i za učenika koji izjavu daje u prisustvu roditelja ili staratelja. Postupak pokreće direktor, najkasnije 30 dana do dana težeg prekršaja.

Izrečene mere mogu da budu:

  • Ukor direktora;
  • Ukor nastavničkog veća;
  • Premeštanje u drugu školu – za učenike od 5. do 8. razreda, u slučaju kršenja zabrane diskriminacije, nasilja i zlostavljanja. Ovu odluku donosi nastavničko veće, uz saglasnost roditelja, odnosno staratelja, i škole u koju učenik prelazi. Direktor donosi rešenje o isključenju učenika iz škole.

 

*** Učenik, odnosno roditelj ili staratelj, ima pravo da se u roku od tri dana od kada ga obaveste o kazni, žali na izrečenu vaspitno-disciplinsku meru školskom odboru, koji o njoj mora da odluči u roku od 15 dana od prijema žalbe. Žalba odlaže izvršenje rešenja direktora.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/