Home » MALA MATURA – REŠENJA TESTA IZ SRPSKOG JEZIKA
MATURA VESTI

MALA MATURA – REŠENJA TESTA IZ SRPSKOG JEZIKA

Foto: mpn.gov.rs
Foto: mpn.gov.rs

Maturanti su danas polagali završni ispit iz srpskog jezika, a ovo su rešenja TESTA.

Oko 70.000 učenika koji su ove godine završili osmi razred u nekoj od 1.206 osnovnih škola u Srbiji, polagalo je od 9 do 11 sati završni ispit iz srpskog/maternjeg jezika.

Polaganje je kasnilo jedino u Osnovnoj školi “Dositej Obradović” u Osaonici kod Novog Pazara.

U četvrtak je na redu završni ispit iz matematike, a u petak će svršeni osmaci proveravati svoje znanje iz istorije, geografije, fizike, hemije i biologije na kombinovanom testu.

Ove godine štampano je 72.232 testa, a u srednjim školama ima skoro 76.000 mesta.

Na svakom od tri testa učenici maksimalno mogu osvojiti po 10 poena.

Bodovi sa testa sabiraju se sa bodovima osvojenim na osnovu uspeha na kraju šestog, sedmog i osmog razreda i čine osnov za rangiranje učenika za srednju školu.

Evo kako možete da izračunate broj bodova koje vaše dete nosi iz osnovne škole.

Uspeh iz osnovne škole – maksimum 70 bodova

 • Tačan prosek na kraju 6. razreda (zaokružen na dve decimale) pomnoži se sa 4 (maksimum 20 bodova)
 • Tačan prosek na kraju 7. razreda (zaokružen na dve decimale) pomnoži se sa 5 (maksimum 25 bodova)
 • Tačan prosek na kraju 8. razreda (zaokružen na dve decimale) pomnoži se sa 5 (maksimum 25 bodova)

Bodovi sa završnog ispita – maksimum 30 bodova

 • Maternji jezik – maksimum 10 bodova
 • Matematika – maksimum 10 bodova
 • Kombinovani test – maksimum 10 bodova

Saberite bodove na osnovu uspeha na kraju 6. 7. i 8. razreda i tome dodajte bodove sa završnog ispita.

Za upis u četvorogodišnju srednju školu i gimnaziju, potrebno je da učenik ima najmanje 50 bodova.

Šta dalje?

 1. jun – škole objavljuju preliminarne rezultate završnog ispita
 2. jun – podnošenje žalbe školskim komisijama, ukoliko učenik smatra da je prilikom bodovanja oštećen
 3. jun – podnošenje žalbe okružnim komisijama, ukoliko učenik smatra da je prilikom bodovanja oštećen
 4. jun – objavljuju se konačni rezultati
 5. i 25. jun – učenici u svojim osnovnim školama predaju liste želja sa najviše 20 srednjih škola (obrazovnih profila) u koje žele da se upišu
 6. jun – osnovne škole objavljuju liste želja, kako bi učenici proverili da li su tačno unete
 7. jun – objavljivanje konačne liste želja
 8. jul – objavljivanje rasporeda učenika po srednjim školama
 9. i 5. jul – upis

Drugi krug

 1. jul – objavjuje se spisak slobodnih mesta posle prvog upisnog roka
 2. jul – neraspoređeni đaci mogu ponovo da predaju listu želja
 3. jul – upis

Prošle godine najveće interesovanje malih maturanata bilo je za medicinske i ekonomske škole.

Dualno obrazovanje

Ove godine 127 škola upisaće učenike po dualnom modelu obrazovanja – učenje kroz rad.

U 49 škola uvedeno je 19 novih obrazovnih profila, dok je 43 profila sa elementima dualnosti uskladjeno sa tržištem rada u još 78 škola.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/