Home » SVE O UPISU PRVAKA NA JEDNOM MESTU
AKTUELNO

SVE O UPISU PRVAKA NA JEDNOM MESTU

Upis učenika u prvi razred osnovne škole počinje 2. aprila, a 202 beogradske škole spremno dočekuju upis, izjavio je sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

Ove godine u prvi razred osnovne škole upisuju se deca rođena od 1. marta 2011. do 29. februara 2012. godine.

U 17 beogradskih predškolskih ustanova ima oko 15.000 predškolaca.

Roditelji treba da prijave dete kod sekretara škole u koju nameravaju da ga upišu. To mogu da urade svakog radnog dana, a tom prilikom zakazuju i testiranje kod psihologa škole.

A da bi sve išlo „kao po loju“ najbolje je da se dobro pripremite i na vreme prikupite svu potrebnu dokumentaciju.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

Prilikom prijave deteta, roditelj u sekretarijat škole dоnosi sledeća dokumenta:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih– vadi se u opštini i ne plaća se, mada može da se donese i kopija;
 2. Uverenje o prebivalištu deteta– za Grad Beograd vadi se isključivo u Policijskoj upravi za Grad Beograd, Ljermontova 12a i ne plaća se;
 3. Potvrdu o pohađanju pripremnog predškolskog programa– izdaje ustanova (vrtić ili škola) u kojoj dete pohađa predškolski program;
 4. Dokaz o obavljenom lekarskom pregledu i izvršenoj vakcinaciji – pregled u Domu zdravlja odvija se u tri koraka:
 • Korak 1 > IZABRANI PEDIJATAR – daje upute za specijalističke preglede i laboratorijske analize. Moguće je da preglede specijalista treba zakazati, ali to će vaš pedijatar da uradi za vaše dete.
 • Korak 2 > SPECIJALISTIČKI PREGLEDI – otorinolaringolog, oftalmolog, fizijatar, logoped, stomatolog i laboratorijske analize krvi i urina – krv se vadi iz prsta, a uzorak prvog jutarnjeg urina donosi se od kuće. U nekim vrtićima organizuju dolazak stomatologa i fizijatra u sam vrtić, čime se štedi vreme.
 • Korak 3 > IZABRANI PEDIJATAR – Završni deo sistematskog pregleda, provera vakcinalnog statusa i vakcinacija. Do upisa u osnovnu školu dete je već trebalo da bude vakcinisano protiv difterije, tetanusa, dečje paralize, malih boginja, zauški i rubeola. Vakcinacija pred polazak u osnovnu školu obuhvata: DT – protiv difterije i tetanusa (druga revakcinacija); OPV – protiv dečje paralize (druga revakcinacija); MMR – revakcinacija protiv malih boginja, zauški i rubeole.
 1. Potvrda o zaposlenju roditelja -ako planirate da vaše dete ide u odeljenje sa produženim boravkom, škola će najverovatnije da vam traži i ovaj dokument koji će vam izdati u firmi u kojoj ste zaposleni.

UPIS I TESTIRANJE

Svu prikupljenu dokumentaciju donesite sekretaru škole u koju želite da upišete dete. Tada ćete zakazati termin testiranja kod školskog psihologa i pedagoga koji ispituju:

 • Emotivnu zrelost deteta – koliko je samostalno, spremno da se odvoji od porodice, da ima obaveze;
 • Socijalnu zrelost deteta – koliko je spremno „da sedi mirno na času“, da stiče prijatelje i produbljuje poznanstva sa vršnjacima;
 • Intelektualnu zrelost deteta – da li dete može da stiče nova znanja i na koji način.

Upis u prvi razred osnovne škole zvanično traje do kraja maja, ali škole primaju dokumenta do početka školske godine, odnosno do 31. avgusta.

 

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/