Home » IZLOŽBA O 35 GODINA PETNICE
VESTI

IZLOŽBA O 35 GODINA PETNICE

Izložba „Istraživačka stanica Petnica – 35 godina“ biće otvorena u Galeriji SANU u subotu 21. aprila i trajaće do 29. aprila.

Na otvaranju će govoriti akademik Vidojko Jović i gospodin Vigor Majić, direktor Istraživačke stanice Petnica.

Izložbom u Galeriji SANU predstavlja se 35  godina rada i razvoja Petnice. Postavka sadrži ilustrovani pregled najvažnijih aktivnosti u formi posebno oblikovanih postera i fotografija, kao i deo naučnih zbirki i tematskih kolekcija Istraživačke stanice. Kao poseban deo izložbe biće predstavljeno i više hiljada samostalnih istraživačkih projekata polaznika obrazovnih programa IS Petnica.

Najuspešniji eksperiment u srpskom obrazovnom sistemu: IS Petnica

Istraživačka stanica Petnica je najuspešniji eksperiment u našem obrazovnom sistemu u poslednjih nekoliko decenija.

Primenjujući eksperimentalne metode rada, stavljajući znanje ispred sertifikata, diploma i krutih nastavnih programa, podstičući kreativno razmišljanje i zaknjučivanje i mešajući  različite starosne grupe, Istraživačka stanica Petnica okazuje da je moguće organoizovati drugačiji nastavni proces dajući prioritet motivaciji učesnika umesto formalnog pritiska.

Iako je motivacija važan ulazni kriterijum kod formiranja učeničkih grupa, u Petnici se velika pažnja posvećuje razvijanju zainteresovanosti učenika za uspešno uključivanje u složenije naučne procese, sve do samostalnog postavljanja istraživačkih projekata kroz koje će ovladati različitim metodama i tehnikama istraživanja, uz suočavanje  sa predvidivim i nepredvidivim teškoćama.

Država ne prepoznaje suštinski značaj Petnice

Tokom 35 godina plodnog rada i impozantnog razvoja, Istraživačka stanica Petnica nije obezbedila puno prihvatanje i adekvatnu kontinuiranu podršku ministarstava koji u njenom radu nisu prepoznali suštinski značaj dodatnog obrazovanja radoznalih i darovitih mladih ljudi.

Cilj obrazovnih aktivnosti IS Petnica jeste razvijanje logičkog mišljenja, procesa zaključivanja te uočavanje i rešavanje problema, što je udaljava od ustaljenih nastavnih metoda, ali i predstavlja potencijal za kvalitativne promene obrazovnog sistema, koje nameće ubrzan naučni i tehnološki razvoj.

Izložba se može pogledati od 21. do 29. aprila, svakog dana od 10 do 21, izuzev ponedeljkom i četvrtkom kada je otvorena do 16 sati.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/