Home » OD 1. SEPTEMBRA: Mlađi razredi u školi, stariji kombinovano
AKTUELNO

OD 1. SEPTEMBRA: Mlađi razredi u školi, stariji kombinovano

od 1. septembra

Posle brojnih nagađanja i pretpostavki, Krizni štab je presekao. Od 1. septembra učenici od prvog do četvrtog razreda će nastavu pohađati u učionici u prepodnevnoj smeni. Maksimalan broj đaka u učionici biće 15. Stariji razredi će kombinovati odlazak u školu (škola uživo) i onlajn nastavu.

Mlađi učenici će moći da imaju najviše  četiri časa dnevno i oni će biti skraćeni na 30 minuta.

Epidemiolog Darija Kisić Tepavčević je rekla za RTS da će najmlađi đaci od 1. septembra najvećim delom pohađati nastavu u školskoj sredini. Procenjeno je da je za njih to najbolje.

Naglasila je da će se nastava odvijati uz poštovanje svih mera koje će maksimalno da smanje potencijalni rizik od širenja respiratornih infekcija.

– Poštovaće se svi principi koji maksimalno smanjuju fizičku mogućnost prenošenja ovog agensa. Sa maksimalnim razređenjem gustine smeštaja u učionicama, sa maksimalnim brojem đaka od 15. Da udaljenost sedenja u klupama bude najmanje jedan i po metar – obasnila je Darija Kisić Tepvačević.

Rekla je i da bi najmlađi trebalo da se naviknu na nošenje maski.

Od 1. septembra
Deca će morati da se naviknu na nošenje maski

Malo uživo, malo onlajn

– I u školskoj sredini je neophodno da se maske nose. Od momenta ulaska u školu, do momenta ulaska u klupu. Takođe, prilikom pričanja, odgovaranja i svuda gde je udaljenost od druge osobe manja od jedan i po metar. Preporučuje se nošenje maski sve vreme boravka. Međutim, kada su u pitanju đaci, moguće je da kada slušaju nastavu i sede u klupi, privremeno odlože masku – navela je ona.

Kada su u pitanju nastavnici i drugo osoblje, oni sve vreme boravka u školskoj sredini treba da nose maske, i to na ispravan način. Moguće je da to budu epidemiološke, hirurške i pamučne maske.

Darija Kisić Tepavčević je dodala da je odlučeno da je to najoptimalniji oblik nastave od 1. septembra i da đaci neće menjati mesta. Nakon završetka smena biće rađene dezinfekcije.

Stariji razredi će se za vreme boravka u školama ponašati po istim obrascima. Ali zbog brojnosti đaka i načina vršenja nastave, oni će kombinovati odlazak u školu i onlajn nastavu.

Škole će se čistiti pre početka nastave, najmanje dvaput u toku dana, i po potrebi ukoliko to nalaže epidemiološka situacija.

Inače, postoje tri scenarija kako će izgledati nastava na univerzitetima ove godine. Prvi je klasična nastava kao što je do sada bila. Drugi je tzv. hibridni scenario gde će predavanja biti onlajn organizovana a praktična nastava u manjim grupama. Treći scenario je kompletna onlajn-nastava.

Škola za osnovce do najsitnijih detalja

Za početak – prvaci i petaci 31. avgusta upoznaće se sa svojim učiteljem, odnosno razrednim starešinom, i to će biti uvod u novo poglavlje njihovih života i obrazovanja.

„Blic“ prenosi osnove finalnog modela po kome će funkcionisati škole i biti organizovana nastava – u učionicama ili onlajn. Roditelji i đaci imaju i mogućnost da sa direktorom, odnosno nastavnicima dogovore model nastave.

Pre izrade modela nastave urađena je analiza iskustva i načina organizacije rada u 30 država, počev od potpunog vraćanja u škole. Urađena je i analiza domaćih škola. Otuda će pojedine, već sada je izgledno, zbog značajnog broja đaka i manjka prostora imati kombinovani model – i nastavu u školi i onlajn.

Ministarstvo je izradilo preporuke za sve segmente nastave, međutim, škole imaju stepen autonomije. Tako će nastavni kadar, odnosno direktor škole moći da precizira vreme početka časova i unutrašnju organizaciju smena grupe đaka. U pojedinim ustanovama, gotovo je izvesno, moraće da se organizuje kombinovani model nastave, na šta utiče broj đaka i prostor jer se moraju obezbediti svi zdravstveni uslovi.

Osnovno je – školski čas traje 30 minuta; posebno težište je na najmlađima od prvog do petog razreda jer je škola potpuna novina u njihovom životu i očekuje se da će svi ići u školu; odgovaranje je uvek u školi, čak i za one koji idu onlajn.

Krenimo prvo sa informacijama za nastavu u školi.

Nastava u školskim klupama

Škola ima autonomiju da utvrdi vreme početka časova i izvrši vremensku organizaciju časova na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou.

Nastava u školi organizuje se na način koji osigurava bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih u skladu s preporukama nadležnih organa i institucija u školskom prostoru.

Škole će do 24. avgusta 2020. godine dostaviti operativni plan organizacije i realizacije nastave nadležnoj školskoj upravi na saglasnost.

Od prvog do četvrtog razreda

– za učenike prvog ciklusa, od I-IV razreda, nastava se organizuje svakodnevno u školi kroz neposredan obrazovno-vaspitni rad;

– Ukoliko je broj učenika veći od 15, odeljenje se deli u dve grupe;

– grupe dolaze u dva definisana termina (na primer od 8.00 ili 10.45);

– preporučuje se fleksibilan ili klizni raspored zvonjenja. Time bi se postiglo i različito vreme kada su učenici na odmoru i smanjuje se istovremeni boravak učenika u prostorijama predviđenim za komunikaciju (holovi, hodnici, toaleti i slično);

– učenici jedne grupe imaju do 4 časa dnevno;

– časovi traju po 30 minuta. Između termina u kojima grupe imaju časove planirana je pauza za čišćenje i dezinfekciju učionica u trajanju od 20 minuta;

– ukoliko je broj učenika u odeljenju do 15, odeljenje se ne deli na grupe. Tada se nastava realizuje za sve učenike istovremeno u jednom terminu;

– svi časovi obaveznih predmeta realizuju se neposredno u školi i to u učionici. Ukoliko postoje uslovi i na otvorenom prostoru (u dvorištu) kada je god moguće, po utvrđenom rasporedu;

– izborni programi/predmeti i drugi oblici obrazovnog-vaspitnog rada realizuju se ili neposredno u školi ili putem nastave na daljinu;

– u realizaciju pojedinih časova za učenike trećeg i četvrtog razreda uključeni su stručni saradnici i predmetni nastavnici. Ukoliko postoji potreba (likovna kultura, muzička kultura i fizičko i zdravstveno vaspitanje);

Od petog do osmog razreda

Za učenike drugog ciklusa obrazovno-vaspitni rad organizuje se kroz osnovni ili kroz kombinovani model. Škola vrši usklađivanje operativnih planova sa Posebnim programom. Ima i autonomiju da pripremi raspored časova za realizaciju neposrednog obrazovno-vaspitnog rada. Tu se rukovodi dnevnim i nedeljnim brojem časova koji su za odgovarajuće razrede dati u modelima.

Osnovni model

– za učenike drugog ciklusa, od V-VIII razreda, u onim školama koje imaju prostornih i kadrovskih mogućnosti nastava se organizuje svakodnevno u školi kroz neposredan obrazovno-vaspitni rad;

– Ukoliko je broj učenika veći od 15 odeljenje se deli u dve grupe;

– za svako odeljenje (grupe) određuje se učionica u kojoj se ostvaruju časovi nastave, po ugledu na razrednu nastavu;

– grupe dolaze u dva definisana termina u istoj ili suprotnoj smeni u odnosu na učenike prvog ciklusa, u zavisnosti od raspoloživih resursa;

– učenici jedne grupe imaju do pet časova dnevno;

– časovi traju po 30 minuta. Između termina u kojima grupe imaju časove planirana je pauza za čišćenje i dezinfekciju učionica, u trajanju od 20 minuta;

– ukoliko je broj učenika u odeljenju do 15, odeljenje se ne deli na grupe. Nastava se realizuje za sve učenike istovremeno u jednom terminu;

– preporučuje se fleksibilan ili klizni raspored zvonjenja. Time bi se postiglo i različito vreme kada su učenici na odmoru i situacije u kojima je veći broj učenika istovremeno u zajedničkim prostorijama;

– svi časovi obaveznih predmeta realizuju se neposredno u školi i to u učionici i na otvorenom prostoru (u dvorištu). Naravno, kada je god moguće, po utvrđenom rasporedu;

– izborni programi/predmeti i drugi oblici obrazovnog-vaspitnog rada realizuju se ili neposredno u školi ili putem nastave na daljinu u skladu sa prostornim i tehničkim mogućnostima škole;

– u realizaciju pojedinih časova, ukoliko postoji potreba, uključeni su i stručni saradnici.

Kombinovani model

– u onim školama gde nema mogućnosti da se organizuje nastava svakodnevno za sve razrede drugog ciklusa, nastava se realizuje po kombinovanom modelu;

– učenici drugog ciklusa po razredima imaju organizovanu nastavu neposredno u školi ili putem nastave na daljinu;

– peti i šesti razredi, u skladu sa organizacijom rada škole, u toku jedne nedelje imaju neposredan obrazovno-vaspitni rad u školi ponedeljkom, sredom i petkom. Učenici sedmog i osmog razreda imaju neposredan obrazovni rad utorkom i četvrtkom. Naredne nedelje razredi se rotiraju. Tako sedmi i osmi razred neposredan obrazovno-vaspitni rad imaju ponedeljkom, sredom i petkom. Peti i šesti razred utorkom i četvrtkom;

– škola može grupisati po dva razreda i na drugi način. To mora da bude u skladu sa brojem odeljenja po razredu i raspoloživim kadrovskim i prostornim resursima;

– učenici drugih razreda u danima kada nemaju neposredan obrazovno-vaspitni rad u školi, imaju nastavu na daljinu. Oni prate časove nastave koji se emituju putem Javnog medijskog servisa Srbije;

– ukoliko je broj đaka veći od 15 odeljenje se deli u dve grupe;

– učenici jedne grupe imaju do 5 časova dnevno;

– za svako odeljenje (grupe) određuje se učionica u kojoj se ostvaruju časovi nastave, po ugledu na razrednu nastavu;

– grupe dolaze u dva definisana termina u istoj ili suprotnoj smeni u odnosu na učenike prvog ciklusa, u zavisnosti od raspoloživih kadrovskih i prostornih resursa;

Nastava na daljinu (onlajn)

Prikazivanje časova na kanalima RTS 2 i RTS 3 biće svakog radnog dana u skladu sa rasporedom, prema utvrđenoj satnici prikazivanja časova. Učenici petog razreda pratiće nastavu na kanalu RTS 2 sa početkom u 8.00 časova i rasporedom od tri časa dnevno. Nastava za učenike (VI-VIII razreda) emitovaće se na kanalu RTS 3, sa početkom u 8.00 časova.

Nastava za učenike prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja (I-IV razreda) biće emitovana na multimedijskoj internet platformi RTS Planeta.

Učenici od prvog do sedmog razreda imaće dnevno po tri časa, dok će učenici osmog razreda imati četiri časa.

Ukoliko aktuelna epidemiološka situacija bude uticala na promenu organizacije obrazovno-vaspitnog rada u školi, moguća je i promena satnice. O tome će učenici i roditelji, kao i škole biti blagovremeno obavešteni.

Ministarstvo je snimilo nastavu I organizovalo šeme i ukoliko se eventualno epidemija korone rasplamsa. U slučaju žarišta ili pogoršanja situacije obezbeđeno je da sva deca imaju onlajn nastavu.

Časovi nastave na Javnom medijskom servisu

PETI RAZRED

RTS 2 8.00 – 8.30

8.35 – 9.05

9.10 – 9.40

ŠESTI RAZRED

RTS 3 8.00 – 8.30

8.35 – 9.05

9.10 – 9.40

SEDMI RAZRED

RTS 3 9.45 – 10.15

10.20 – 10.50

10.55 – 11.25

OSMI RAZRED

RTS 3 11.30 – 12.00

12.05 – 12.35

12.40 – 13.10

13.15 – 13.45

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/