Home » UPIS U PRVI RAZRED: Šta roditelji treba da znaju
AKTUELNO

UPIS U PRVI RAZRED: Šta roditelji treba da znaju

prvi razred

Ukoliko imate dete koje ove godine polazi u prvi razred osnovne škole, evo nekoliko važnih informacija. Mada vreme u kojem škole upisuju decu u prvi razred nije utvrđeno propisima, neki rokovi i pravila ipak postoje.

Na primer, deca se upisuju u školu po teritorijalnom principu. Postoji, međutim, mogućnost da roditelj izabere i drugu školu.

Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole, objašnjavaju u Ministarstvu prosvete. Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa mogućnostima škole.

Roditelj, odnosno zakonski zastupnik može da izabere osnovnu školu u koju će da upiše dete. Zahtev treba da podnese izabranoj školi najkasnije do 1. februara godine u kojoj se vrši upis.

Škola je dužna da obavesti roditelja o odluci po njegovom zahtevu do 30. aprila. Škola odluku donosi nakon sagledavanja raspoloživih kapaciteta, a u skladu sa prostornim, kadrovskim i finansijskim mogućnostima škole.

Pravilo je, takođe, da prednost pri ovakvom upisu imaju deca koja već imaju braću ili sestre u izabranoj školi.

Kao što smo već rekli, vreme u kojem škole upisuju dece u prvi razred nije utvrđeno propisima. Pa, ipak, period od početka aprila do kraja maja svake godine tradicionalno je namenjen upisu dece u narednu školsku godinu,. Učenici, naravno mogu biti upisani u prvi razred do početka školske godine.

Elektronski upis

Od školske 2020/2021. godine roditeljima budućih pravaka omogućeno je da elektronskim putem definišu datum upisa deteta. To se radi preko poratla eUprava.

Detaljno uputstvo za roditelje možete pogledati OVDE.

prvi razred

Na Portalu eUprava, putem usluge eZakazivanje termina za upis i testiranje, roditelji definišu datum upisa u osnovnu školu u skladu sa predloženim i slobodnim terminima u školi.

Na ovaj način roditelji jednim odlaskom u školu završavaju sve aktivnosti vezane za upis deteta u prvi razred.

Link za prijavu za testiranje i upis možete, takođe, potražiti i na sajtu izabrane škole.

Preko aplikacije eUpis pribavljaju se i podaci o učeniku (iz matične knjige rođenih, evidencije prebivališta i iz Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema – IZIS o obavljenom lekarskom pregledu) i obavlja se upis. Nakon upisa deteta u školu, istog dana, psiholog, odnosno pedagog škole testiraju dete.

Roditeljima potom ostaje još jedino da donesu uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu. To je, praktično jedini dokument koji roditelji fizički moraju da donesu u školu. A dobijaju ga u predškolskoj ustanovi nakon što dete završi pripremni predškolski program.

Naravno, za one koji ne koriste internet, alternativa je zakazivanje posete školi preko školskih telefona.

Kao i prethodnih godina i ove godine planirana je nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovne škole. To je u okviru Projekta Nabavka udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola.

Prilikom upisa učenika u prvi razred škola proverava da li dete ostvaruje pravo na dobijanje udžbenika u okviru Projekta.

Na vama je samo da ponesete dokumentaciju kojom dokazujete da vaše dete ima pravo na besplatnme udžbenike.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/