Home » Suspenzije, prijave – velike promene čekaju đake u drugom polugodištu
REFORMA VESTI

Suspenzije, prijave – velike promene čekaju đake u drugom polugodištu

suspenzija

Tri nedelje su prošle otkako je Skupština Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. One predviđaju i dugo najavljivane strože mere za učenike u osnovnim i srednjim školama. Sve to podstaknuto je pre svega masakrom u “Ribnikaru”, ali i eskalacijom vršnjačkog nasilja u školama.

Ipak, kako piše “Blic”, primena novih zakonskih odredbi, koje između ostalog predviđaju da ocena iz vladanja ubuduće ulazi u prosek skoro svim đacima, kao i da učenici mogu da budu suspendovani sa nastave na pet dana, neće biti automatska. Prema rečima prosvetnih radnika, stupiće na snagu najranije u drugom polugodištu.

Ocena iz vladanja ulazi u prosek

Kako se navodi u članu 6. ovog zakona “vladanje učenika od drugog razreda osnovnog obrazovanja i svih razreda srednjeg obrazovanja ocenjuje se brojčano u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta i utiče na opšti uspeh.”

Darko Eger direktor OŠ “Kneginja Milica” na Novom Beogradu za “Blic” kaže da pozdravlja ove nove izmene prosvetnih zakona.

“Iako su izmene zakona stupile na snagu, sada su na potezu škole. Potrebno je promeniti sva školska dokumenta, usaglasiti ih ovim izmenama. Tako svi pravilnici o ocenjivanju, ponašanju, vaspitno-disciplinskoj odgovornosti, moraju da se promene. To važi i za statut škole kao najvažniji školski i podzakonski akt. Tek kada sve te promene budu uvrštene u školska dokumenta na školskom odboru, škole mogu da ih sprovode”, objašnjava Eger.

Prema njegovim rečima, da bi se sve to u školama sprovelo biće potrebno vremena.

“Već do narednog letnjeg raspusta najkasnije, ako ne i pre, to će sigurno biti gotovo. Kada smo 2017. usvajali nov Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja rok je bio šest meseci da se usaglase školska dokumenta. To je urađeno i pre roka, a tada je bilo potrebno temeljno izmeniti 15-16 školskih pravilnika”, navodi Eger za “Blic”

Suspenzija đaka na pet dana

Jedna od novih mera koja je predviđena ovim izmenama je suspenzija đaka na pet dana u slučaju teže povrede obaveza. Ovaj vid kažnjavanja po prvi put će se tako naći u srpskom obrazovanju, a mnogi ga vide kao “američki model”.

“Mi još uvek čekamo komentar, odnosno tumačenje zakona. Već se zna da će suspenzija sa nastave moči da usledi ako učenici urade nešto što može da ugrozi opštu bezbednost. To bi značilo i upotrebu pirotehničkih sredstava, opijata, korišćenje cigareta”, navodi Eger za “Blic”.

Objašnjava da petodnevna suspenzija za učenike nije dobra jer tako gube od predavanja. Dobijaju, međutim, izostanke koji će potom uticati na ocenu vladanja koja postaje deo proseka.

Aleksandar Markov iz Foruma beogradskih gimnazija kaže da je pre nekoliko godina upravo Forum predložio ovu meru. Tada je, kaže on, formirana Radna grupa za borbu protiv nasilja u školama. Bilo je priče o tome da se “učenici koji ometaju nastavu udalje u posebnu prostoriju gde bi bili dok se malo ne smire”.

Šta je teža povreda pravilnika

“Smatram da je to dobra mera i da tokom tih pet dana učenik može da preispita svoje postupke. Ne verujem da će učenici biti motivisani da budu suspendovani sa nastave. Njima se kumulativno zbrajaju ti izostanci, i onda bi morali da polažu vanredni ispit”, kaže Markov za “Blic”.

On takođe potvrđuje da ova suspenzija nastaje prilikom teže povrede školskih pravilnika. Škola ima slobodu da sama reguliše šta su teže povrede, kao što ima slobodu da napravi pravilnik o oblačenju ili zabranu telefona i pametnih satova.

“Ono što je u svim školama teža povreda je fizičko, verbalno, odnosno psihičko nasilje. Tu spada i digitalno nasilje koje može da se desi i van škole. U težu povredu spada i zloupotreba mobilnih telefona za potrebe prepisivanja na pismenim ili kontrolnim zadacima. Spada i upotreba tehničkih pomagala, poput bubica, kao i sve vrste nasilja prema učenicima i nastavnicima”, objašnjava Markov za “Blic”.

Krivične prijave protiv roditelja

Novim zakonom precizirani su oblici vaspitnog rada sa učenikom u kojima roditelj, odnosno drugi zastupnik ima obavezu da uzme aktivno učešće na poziv škole. Precizira se i organ kom škola podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu radi utvrđivanja odgovornosti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

“Školama će biti dozvoljeno da podnose i krivične prijave protiv roditelja pošto deca do 13 godine ne podležu krivičnoj odgovornosti. To je dobra odluka koju pozdravljam. S obzirom da je u pitanju ozbiljan pravni akt, škole moraju da vode računa jer je podnošenje krivične prijave vid brzog pravnog mehanizma. A sve što je brzo to je i kuso. Zbog toga će škole morati da vode računa u kojim će se sve slučajevima odlučivati na to. Ako krivična prijava bude odbačena, škola se može naći u teškoj poziciji i snositi krivicu”, objašnjava direktor Eger za “Blic”.

Kao se navodi u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, “ukoliko roditelji ne sarađuju sa školom i svojim nepostupanjem utiču na mogućnost realizacije pojačanog vaspitnog rada sa učenikom, tada škola podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu”.

Izvor Blic

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/