Home » Bodovanje male mature – izračunajte sami svoj uspeh
MATURA UPIS VESTI

Bodovanje male mature – izračunajte sami svoj uspeh

bodovanje

Još i pre nego što budu objavljeni rezultati male mature, mnogi će sami pokušati da „boduju“ svoj uspeh. A kako izgleda bodovanje male mature.

Rezultati (preliminarni) završnog ispita na nivou škola i biće objavljeni 21. juna do 8 časova. Konačni rezultati biće objavljeni u ponedeljak 24. juna do 8 časova. Do tada, mnogi će već sami pokušavati da boduju svoj uspeh.

Za upis u srednju školu boduje se ostvareni uspeh u osnovnoj školi (šesti, sedni i osmi razred). Ali boduje se i ostvareni rezultati na maloj maturi. Iz osnovne škole đaci najviše mogu da ponesu 60 bodova. Na testovima mogu da ostvare 40 bodova.

Bodovanje testova

Svaki test male mature nosi po najviše 20 poena. Da bi se izračunali bodovi koji se računaju za upis u srednju školu, broj poena sa srpskog i matematike množi se koeficijentom 0,7, a na trećem testu koeficijentom 0,6.

Primera radi, ukoliko učenik na testu srpskog jezika uradi sva pitanja tačno i ostvari 20 poena, taj broj se množi koeficijentom 0,7. To znači da je na testu srpskog jezika ostvario maksimalnih 14 bodova.

Isto važi i za test matematike.

Na testu izabranog predmeta, maksimalan broj bodova može da bude 12.

Bodovanje uspeha iz osnovne škole

Bodovi na osnovu uspeha iz škole dobijaju se tako što se prosek ostvaren na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži brojem četiri. Maksimalni broj bodova iz osnovne škole je 60 bodova. To se odnosi na učenike koji imaju sve petice u knjižicama.

Dodatni bodovi sa takmičenja

Đaci koji su tokom osnovne škole ostvarili dobre rezultate na takmičenjima dobijaju dodatne bodove.

Prva nagrada na međunarodnom takmičenju donosi dodatnih 12 bodova. Druga nagrada donosi 10, a treća osam poena. Za prvo mesto na republičkom takmičenju dobija se šest, za drugo četiri, a za treće dva boda.

Ako je učenik osvojio više nagrada na takmičenjima iz jednog predmeta uzima se u obzir najbolji ostvaren rezultat, odnosno najveći broj bodova.

Bodovni prag

Za upis u četvorogodišnju školu potrebno je da učenik ima najmanje 50 bodova (uspeh u osnovnoj školi plus rezultati na testu). Svi koji imaju manje od 50 bodova mogu samo da upišu trogodišnju srednju školu.

Uvođenje bodovnog praga povećalo je broj učenika u trogodišnjim srednjim stručnim školama, koje prethodnih godina nisu bile atraktivne za maturante.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/