Home » Počinje završni ispit: sve o maturi na jednom mestu
AKTUELNO MATURA UPIS VESTI

Počinje završni ispit: sve o maturi na jednom mestu

polaganje

Sa danom odlaganja u odnosu na ranije utvrđen upisni kalendar, sutra počinje polaganje završnog ispita za sve učenike koji su ove godine završili osmi razred.

Đaci će sutra, 18. juna raditi test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, u sredu, 19. juna će rešavati zadatke iz matematike, dok će u četvrtak, 20. juna polagati treći test iz predmeta po izboru.

Ove godine pravo da izađe na završni ispit ima 67.430 učenika i polaznika funkcionalnog osnovnog obazovanja odraslih, koji će objedinjeni test raditi u istom danu, tačnije 18. juna.

Ispit sva tri dana počinju u 9 časova i traje 120 minuta.

Šta učenici treba da ponesu?

Đaci su dužni da u školu dođu najkasnije do 8 časova sva tri dana održavanja ispita i ponesu sa sobom đačku knjižicu, a identifikacionu nalepnicu – obrazac 41 učenik donosi u skladu sa odlukom predsednika školske komisije, odnosno direktora škole, o čemu ih obaveštava odeljenjski starešina.

Škola obezbeđuje po dve plave hemijske olovke za svakog učenika.

Na test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i na test iz izabranog predmeta đaci treba da ponesu i grafitnu olovku i gumicu, a na test iz matematike grafitnu olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar.

Učenici se raspoređuju u prostor za polaganje, odnosno u učionice prema utvrđenom jednistvenom spisku učenika, na kome redni broj sa spiska odgovara broju mesta za polaganje – označenom na klupi.

Uz redni broj učenika naveden je i naziv izabranog predmeta za koji se učenik opredelio i koji polaže trećeg dana.

Nadležni preporučuju đacima da odgovore prvo pišu grafitnom olovkom (što nije obavezno), a tek na kraju plavom hemijskom olovkom.

Zašto je ovo važno? Odgovori napisani grafitnom olovkom, kao ni prepravljani odgovori napisani hemijskom olovkom ili hemijskom olovkom druge boje, osim plave, neće priznavati pri bodovanju.

Upotreba hemijske olovke tzv. pišibriši nije dozvoljena, jer je mastilo ove olovke nestabilno pri zagrevanju. To prilikom skeniranja testova za pregledanje može da dovede do nestajanja zapisa, upozoravaju nadležni.

Šta nije dozvoljeno?

Na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova, kalkulatora, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit.

Pre ulaska učenika u prostoriju/učionicu u kojoj polažu završni ispit, na posebno određenom mestu, đaci odlažu svoje torbe. Tu ostavljaju i isključene mobilne telefone, pametne satove, kalkulatore i druga tehnička pomagala, pernice, beleške, papire, hranu i slično.

Na klupi sme da bude samo dozvoljeni pribor za rad i flašica sa vodom ili osvežavajućim napitkom.

Na ispitu nije dozvoljeno prepisivanje, razgovor među đacima i ometanje drugih učenika. Svi koji ne budu poštovali propisanu proceduru i upustva dežurnih nastavnika rizikuju da budu udaljeni sa ispita.

Učenik koji bude udaljen sa testa dobiće nula bodova na tom testu. On može da polaže test tek u sledećem roku.

Polaganje ima svoja pravila. A pravila propisuju i da prvih 45 minuta od početka ispita nije dozvoljeno da se napušta prostorija u kojoj se polaže mala matura, kao i poslednjih 15 minuta.

Kada učenik završi izradu testa, treba da pozove dežurnog nastavnika podizanjem ruke. Posle predaje testa treba da napusti prostor tako da ne remeti rad drugih đaka.

Kako se boduje test, a kako se izračunavaju poeni za upis?

Svaki test sadrži po 20 zadataka, i na svakom se može osvojiti maksimalno po 20 poena.

Međutim, bodovi koji se računaju za upis u srednju školu izračunavaju malo drugačije. Rezultat postignut na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike množi se koeficijentom 0,7. A rezultat postignut na testu iz izabranog predmeta množi sa koeficijentom 0,6.

Bez greške urađeni testovi iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike donose po 14 poena. Potpuno tačan test iz predmeta po izboru nosi 12 poena.

Dakle, ukupno se na maloj maturi može osvojiti maksimalno 40 bodova.

Saveti za roditelje

Nadležni savetuju roditeljima da vode računa da đaci doručkuju i popiju vodu pre početka završnog ispita.

Treba da provere i da li su učenici poneli potreban pribor za rad i đačku knjižicu, kao i identifikacionu nalepnicu (Obrazac 41). Pod uslovom da se ova dokumenta ne čuvaju u školi.

Kad će biti objavljeni rezultati?

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni u subotu, 22. juna, u matičnim osnovnim školama i portalu Moja srednja škola.

Posle objavljivanja privremenih rezultata, učenici imaju pravo uvida u svoj test. Zajedno sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom imaju i pravo prigovora ukoliko smatraju da su oštećeni.

Prigovore je moguće uputiti u školi ili elektronski preko portala Moja srednja škola. Rok je 22. juna za prigovore prvostepenim komisijama, a 23. jun drugostepenim.

Testovi koji su sastavljeni u školi (IOP 2 testovi) i testovi za polaznike funkcionalnog osnovnoh obrazovanja odraslih pregledaju se ručno i uvid u ostvarene bodove po zadatku, kao i prigovor na rezultate se može obaviti samo u školi.

Detaljna uputstva o podnošenju prigovora, vremenu u kome treba uputiti žalbu i koji su rokovi za odgovor dostupni su na portalu Moja srednja škola.

Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni 25. juna.

Izvor Danas.rs

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/