Home » LISTA ŽELJA – KAKO DA JE POPUNITE
MATURA UPIS VESTI

LISTA ŽELJA – KAKO DA JE POPUNITE

lista želja, mala matura, upis

Lista želja mora da bude potpisana od strane jednog od roditelja. Zato je obavezno da u danu kada se predaje lista želja sa učenikom u školu dođe i bar jedan od roditelja.

Veoma je važno da lista želja bude pravilno popunjena. Od toga kako je popunnjena delom može da zavisi i da li će vaše dete da upiše školu koju želi.

Na listu želja, u za to određena polja, upisuju se:

 • Šifra obrazovnog profila
 • Naziv škole
 • Naziv obrazovnog profila.

Šifra profila se nalazi u KONKURSU za upis u srednje škole. Sastoji se od 11 znakova – slova i brojeva. Šifra mora da bude upisana LATINICOM, onako kako je napisana u Konkursu.

OBAVEZNO proverite da li je šifra tačno upisana

Naziv škole se upisuje u naredno prazno polje pored šifre željenog obrazovnog profila. Taj naziv služi kako bi se lakše proverila šifra obrazovnog profila pri sastavljanju liste učenika kada se budući srednjoškolci raspoređuju po školama.

U sledeće polje potrebno je da upišete naziv obrazovnog profila. Na listi mora da bude upisan celokupan naziv obrazovnog profila, onako kako je napisan u Konkursu. Naziv profila nalazi se u Konkursu odmah pored šifre profila.

Sve tri stavke – šifra obrazovnog profila, naziv škole i naziv obrazovnog profila moraju da se poklapaju.

Lista želja sa 20 mesta

Lista želja ima predviđena mesta za najviše 20 obrazovnih profila. Savetujemo da popunite svih 20 predviđenih rubrika.

Osim toga, na listi želja učenik upisuje i sledeće podatke:

 • Jedinstvenu šifru koju je dobio pre polaganja završnog ispita,
 • Naziv osnovne škole koju je učenik završio,
 • Mesto u kojem se osnovna škola nalazi,
 • Ime i prezime,
 • Ime jednog roditelja.

Za svaku od ovih informacija predviđeno je posebno polje.

Neophodno je upisati i dodatne informacije:

 • Da li je učeniku potreban učenički dom?
 • Da li ima mogućnost pristupa internetu?
 • Pol učenika.

Posle predavanja liste želja, sledi raspoređivanje učenika po školama.

 

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/