Home » Osiguranje učenika – čemu služi i kako ga iskoristiti
BEZBEDNOST

Osiguranje učenika – čemu služi i kako ga iskoristiti

osiguranje učenika

Osiguranje učenika nije obavezno. Škola sklapa ugovor sa osiguravajućom kućom, a na vama je da odlučite da li ćete da osigurate vaše dete.

U svakom slučaju, pre nego što se odlučite, dobro se raspitajte o važnim stvarima. Šta osiguranje sve pokriva i kolike se odštete isplaćuju u zavisnosti od godišnje premije osiguranja koju plaćate.

Raspitajte se kod predstavnika Saveta roditelja o uslovima pod kojim je sklopljen ugovor o osiguranju.

PITAJTE sve što vam nije jasno.

Zaštita je uglavnom POTPUNA, što znači su učenici osigurani 24 sata dnevno tokom cele školske godine.

Šta pokrtiva osiguranje?

Ovo zavisi od ugovora koji je škola sklopila sa osiguravajućom kućom. Najčešće podrazumeva naknadu za:

 • pokriće troškova lečenja;
 • dane provedene u bolnici;
 • slučaj preloma;
 • slučaj trajne invalidnosti;
 • smrt zbog nezgode;
 • smrt zbog bolesti.
Šta raditi kad dođe do nezgode?
 • Odmah se obratite lekaru za pomoć;
 • Slučaj prijavite osobi u školi koja je odgovorna za osiguranje učenika;
 • Škola prijavljuje slučaj osiguravajućoj kući;
 • Sačuvajte sve račune ako ste imali troškove oko medicinskog zbrinjavanja deteta.
Kako podneti zahtev za naknadu štete?
 • Popunite prijavu o nesrećnom slučaju (pronađite je na internet stranici osiguravajuće kuće ili u njihovim prostorijama);
 • Dostavite kompletnu lekarsku dokumentaciju, od početka do kraja lečenja, JMBG deteta, kao i vaš JMBG.
 • Napišite izjavu o svim detaljima nezgode.
 • Raspitajte se u osiguravajućoj kući da li je potrebno još nešto od dokumentacije.
RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/