Home » PRIJAVA NASILJA
BEZBEDNOST

PRIJAVA NASILJA

prijava nasilja

Pokušaćemo da Vam olakšamo i pojasnimo korake na koji način možete prijaviti nasilje u okviru škole, kao i da kategorizujemo tipove nasilja i pomognemo Vam, da ukoliko je već došlo do bilo koje vrste nasilja, da Vaši koraci budu efikasni, tačni i pravovremeni.

Prvi korak je PRIJAVA NASILJA i to:

 • Roditeljima
 • Nastavniku
 • Psihologu
 • Pedagogu
 • Direktoru
 • Anonimno na besplatan telefon 0800 – 200 – 201

 

Nasilje i zlostavljanje može da se javi kao:

 • FIZIČKO
 • PSIHIČKO
 • SOCIJALNO
 • ZLOUPOTREBA
 • SEKSUALNO
 • EKSPOATACIJA DETETA I UČENIKA
 • ELEKTRONSKO
 • ZANEMARIVANJE I NEMARNO POSTUPANJE
 • ZANEMARIVANJE U USTANOVI

 

NIVOI NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

Razvrstavanje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na nivoe ima za cilj obezbeđivanje ujednačenog postupanja (intervenisanja) ustanova u situacijama nasilja i zlostavljanja kada su akteri deca, odnosno učenici (dete – dete, učenik – učenik, dete i učenik – zaposleni). Isti oblici nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja mogu da se pojave na više nivoa, ali se razlikuju u intenzitetu, stepenu rizika, učestalosti, posledicama i učesnicima.

PRVI NIVO

 1. FIZIČKO: udaranje čvrga, guranje, štipanje, grebanje, gađanje, čupanje, ujedanje, saplitanje, šutiranje, prljanje, uništavanje stvari.
 2. PSIHIČKO: omalovažavanje, ogovaranje, vređanje, ruganje, nazivanje pogrdnim imenima, psovanje, etiketiranje, imitiranje, “prozivanje”.
 3. SOCIJALNO: dobacivanje, podsmevanje, isključivanje iz grupe ili zajedničkih aktivnosti, favorizovanje na osnovu različitosti, širenje glasina.
 4. SEKSUALNO: neumesno dobacivanje sa seksualnom porukom, psovanje, lascivni komentari, širenje priča, etiketiranje, seksualno nedvosmislena gestikulacija.
 5. ELEKTRONSKO: uznemiravajuće pozivanje, slanje uznemiravajućih poruka SMS-om, MMS-om.

DRUGI NIVO

 1. FIZIČKO: šamaranje, udaranje, gaženje, cepanje odela, “šutke”, zatvaranje, pljuvanje, otimanje i uništavanje imovine, izmicanje stolice, čupanje za uši i kosu.
 2. PSIHIČKO: ucenjivanje, pretnje, nepravedno kažnjavanje, zabrana komuniciranja, isključivanje, manipulisanje.
 3. SOCIJALNO: spletkarenje, uskraćivanje pažnje od strane grupe (ignorisanje), neuključivanje, neprihvatanje, manipulisanje, iskorišćavanje.
 4. SEKSUALNO: seksualno dodirivanje, pokazivanje pornografskog materijala, pokazivanje intimnih delova tela, svlačenje.
 5. ELEKTRONSKO: oglašavanje, snimanje i slanje video zapisa, zloupotreba blogova, foruma i četovanja, snimanje kamerom pojedinaca protiv njihove volje, snimanje kamerom nasilnih scena, distribuiranje snimaka i slika.

TREĆI NIVO

 1. FIZIČKO: tuča, davljenje, bacanje, prouzrokovanje opekotina i drugih povreda, uskraćivanje hrane i sna, izlaganje niskim temperaturama, napad oružjem.
 2. PSIHIČKO: zastrašivanje, ucenjivanje uz ozbiljnu pretnju, iznuđivanje novca ili stvari, ograničavanje kretanja, navođenje na korišćenje narkotičkih sredstava i psihoaktivnih supstanci, uključivanje u destruktivne grupe i organizacije.
 3. SOCIJALNO: pretnje, izolacija, maltretiranje grupe prema pojedincu ili grupi, organizovanje zatvorenih grupa (klanova) koje ima za posledicu povređivanje drugih.
 4. SEKSUALNO: zavođenje od strane odraslih, podvođenje, zloupotreba položaja, navođenje, iznuđivanje i prinuda na seksualni čin, silovanje, incest.
 5. ELEKTRONSKO: snimanje nasilnih scena, distribuiranje snimaka i slika, dečija pornografija.

 

 

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/