Home » OBAVEZNI SISTEMATSKI PREGLEDI U OSNOVNOJ ŠKOLI
AKTUELNO RAZVOJ / ZDRAVLJE

OBAVEZNI SISTEMATSKI PREGLEDI U OSNOVNOJ ŠKOLI

Sistematski pregledi u školama nekada su rađeni svake godine. Danas, prema Pravilniku o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu, sistematski, odnosno preventivni pregledi, rade se na svake dve godine:

 • I RAZRED – u osmoj godini života;
 • III RAZRED – u desetoj godini života; 
 • V RAZRED – u dvanaestoj godini života;
 • VII RAZRED – u četrnaestoj godini života;

Cilj sistematskih pregleda je da se prati razvoj deteta, ali i da se na vreme uoče eventualni problemi, ako postoje. Na tim pregledima se, istovremeno, deca upućuju na način života koji bi za njih bio pogodan.

SISTEMATSKI PREGLED OBUHVATA:

 1. Anamnezu – razgovor sa detetom o njegovom zdravstvenom stanju, da li ima nekakve tegobe, da li neko od članova njihove porodice ima nekakve tegobe…
 2. Fizikalni pregled po sistemima – pregled glave i simetričnih organa u njoj, pregled vrata, grudnog koša, trbuha i organa smeštenih u trbušnoj duplji, pregled udova, pregled nervnog sistema i čula;
 3. Merenje telesne mase i visine i izračunavanje indeksa telesne mase – da se utvrdi da li je dete uhranjeno, neuhranjeno ili gojazno;
 4. Merenje obima struka;
 5. Merenje krvnog pritiska;
 6. Procena psihofizičkog razvoja;
 7. Procena razvoja čula – vid, sluh, govor;
 8. Predviđeni skrining za određeni uzrast – testovi za rano otrkivanje bolesti u trenutku kada nisu prisutni simptomi bolesti;
 9. Vakcinacija – ukoliko se termin davanja vakcine poklapa sa terminom preventivnog pregleda (više o vakcinaciji na našoj stranici);
 10. Individualni zdravstveno – vaspitni rad
 11. Uključivanje tima savetovališta za mlade;
 12.  Ocena zdravstevnog stanja i procena faktora rizika po zdravlje;
 13.  Unos podataka u medicinsku dokumentaciju – podaci o svim sistematskim pregledima nalaze se u zdravstvenom kartonu učenika koji se vodi u Domu zdravlja.

Osim sistematskih, preventivnih, pregleda, postoje i:

 • Fizijatrijski pregled;
 • Oftalmološki pregled – više na našoj stranici;
 • Kontrolni pregledi – u određenim situacijama kada je neophodno praćenje deteta.

FOTO: Ph. Petra Pan

RANAC portal

RANAC portal

2 Komentara

Click here to post a comment

 • Da li se na tom sistematskom pregledu bude u donjem vešu? Za one koji idu u osnovnu školu u 7 razred.

 • Da li na tom sistematskom pregledu doktor ili doktorka mora da viri u donji ves deteta pred drugom decom?
  I da li je to normalno da se radi bez prisustva roditelja?

https://www.facebook.com/ranacportal/