Home » IZRAČUNAJTE BODOVE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU
AKTUELNO MATURA

IZRAČUNAJTE BODOVE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Maksimalan broj bodova za upis u srednju školu je 100.

Od toga, najveći deo nosi uspeh iz osnovne škole, do 70 poena.

Svaki od tri testa koji se polažu na završnom isiptu nosi maksimalno po 10 poena.

Evo kako možete da izračunate broj bodova koje vaše dete nosi iz osnovne škole.

Uspeh iz osnovne škole – maksimum 70 bodova

  • Tačan prosek na kraju 6. razreda pomnoži se sa 4 (maksimum 20 bodova)
  • Tačan prosek na kraju 7. razreda pomnoži se sa 5 (maksimum 25 bodova)
  • Tačan prosek na kraju 8. razreda pomnoži se sa 5 (maksimum 25 bodova)

Bodovi sa završnog ispita – maksimum 30 bodova

  • Maternji jezik – maksimum 10 bodova
  • Matematika – maksimum 10 bodova
  • Kombinovani test – maksimum 10 bodova

Saberite bodove na osnovu uspeha na kraju 6. 7. i 8. razreda i tome dodajte bodove sa završnog ispita.

Za upis u četvorogodišnju srednju školu i gimnaziju, potrebno je da učenik ima najmanje 50 bodova.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/