Home » DIGITALNI UDŽBENICI ZA PRVAKE I PETAKE
UDŽBENICI

DIGITALNI UDŽBENICI ZA PRVAKE I PETAKE

digitalni udžbenici

Digitalni udžbenici od septembra očekuju đake prvog i petog razreda osnovne škole.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja odobrio je nove elektronske i štampane knjige za prvake i petake.

Đaci u 2.000 učionica od septembra će učiti iz digitalnih udžbenika. Isto toliko nastavnika do kraja meseca proći će obuku i dobiće digitalne kabinete. U njima će nastava biti interaktivna, zanimljivija, zahvaljujući savremenoj opremi i digitalnim udžbenicima.

Za pilot-projekat “Digitalna učionica” država je iz budžeta izdvojila oko 70 miliona dinara. To je samo deo sredstava uloženih u ovaj važni posao.

– Pregledali smo stotinak digitalnih udžbenika različitih izdavača, a Ministarstvo prosvete odlučiće koje će da otkupi – objašnjava, za “Novosti”, Zlatko Grušanović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV). – U okviru “Digitalne učionice”, škole dobijaju i opremu i brz internet, i programe, sadržaje, kao i obuku za nastavnike. Važno je da svi ovi koraci idu istovremeno.

Digitalni udžbenici besplatni

Stručnjaci Zavoda pregledali su digitalne udžbenike, uporedili ih sa sadržajima štampanih izdanja. Oni su sugerisali da se uklone neprimereni linkovi tamo gde ih je bilo, ili da se otklone materijalne i greške u pisanju.

Digitalni udžbenici biće besplatni za učenike, ali oni neće biti jedini materijali iz kojih će deca učiti. Biće kombinovani sa klasičnim, štampanim udžbenicima. A i oni će, od ovog septembra, biti novi i drugačiji za učenike prvog i petog razreda.

Odobreno je ukupno 175 novih naslova – udžbenika i radnik svezaka. Prvaci i petaci, pošto uče po novim nastavnim planovima i programima, drugačije sadržaje od prethodnih generacija, neće moći da nasleđuju ove godine knjige od starijih osnovaca.

Komisije Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pregledale su ukupno 190 rukopisa za nove udžbenike. “Zeleno svetlo” dobilo je 175 izdanja. Rukopisi su pristizali u februaru i martu, da bi na vreme bio objavljen Katalog udžbenika, a potom su nastavnici imali dovoljno vremena da pogledaju nova izdanja i izaberu najbolje.

I dodatna nastavna sredstva digitalna

Istovremeno, ZUOV je objavio poziv izdavačima za dostavljanje na pregled dodatnih nastavnih sredstava u digitalnom obliku za I i V razred osnovne škole.

Uz prijavu na javni poziv izdavači treba da prilože:

  • odluku nadležnog organa izdavača o usvajanju rukopisa dodatnog nastavnog sredstva u digitalnom obliku;
  • tehnički oblikovano dodatno nastavno sredstvo u digitalnom obliku u tri primerka, a ukoliko je dodatno nastavno sredstvo na onlajn platformi izdavača, potrebno je da budu dostavljeni parametri za tri korisnička naloga.

Prijavu sa traženom dokumentacijom treba dostaviti Zavodu, najkasnije do 1. septembra 2018. godine.

Zavod će, u skladu sa svojom nadležnošću, utvrditi usklađenost dodatnog nastavnog sredstva u digitalnom obliku sa programom nastave i učenja za odgovarajući razred, kao i ciljevima i ishodima predmeta.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/