Home » ELEKTRONSKI DNEVNIK U 830 ŠKOLA, RODITEJI JOŠ BEZ PRISTUPA
VESTI

ELEKTRONSKI DNEVNIK U 830 ŠKOLA, RODITEJI JOŠ BEZ PRISTUPA

esdnevnik

U više od 830 osnovnih i srednjih škola u Srbiji elektronski dnevnik (esDnevnik) je zamenio papirni dnevnik. Uprkos najavama, roditeljima, međutim, još nije omogućen pristup elektronskoj evidenciji o ocena i izostanaka dece.

Primena pilot projekta esDnevnik počela je početkom prošle školske godine. Elektronski dnevnik uveden je tada  u 60 škola. Godinu dana kasnije broj škola višestruko je uvećan.

EsDnevnik – mogućnosti

EsDnevnik omogućava razrednim starešinama, nastavnicima i direktorima da brzo, jednostavno i pouzdno vode evidenciju o učenicima.

Kako bi se obezbedila veća objektivnost, ideja je da sve ocene učenika mogu da vide samo razredni starešina i direktor. Nastavnici mogu da vide samo svoje ocene, a ne ocene svojih kolega.

U Ministarstvu prosvete kažu da su se krajem avgusta stekli uslovi da sve škole uvedu elektronski dnevnik. Trenutno se u sistemu nalazi 831 od 3.578 osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

“Prema projektnom planu do kraja 2018. godine uradićemo obuke školskih koordinatora za sve skole”, naglašavaju u ministarstvu.

Predviđeno je i da roditelji dobiju šifre kako bi mogli da pristupe elektronskom dnevniku i vide ocene i izostanke svoje dece.

Psiholozi i pedagozi predložili su da roditelji ocene vide sa dva dana zakašnjenja, kako bi se dala mogučnost učenicima da sami saopšte koju su ocenu dobili.

Roditelji na čekanju

Kada će roditelji imati pristup elektronskom dnevniku u Ministarstvu prosvete nisu mogli da preciziraju. Dodaju da je “roditeljski modul” izrađen i spreman za korišćenje još od početka drugog polugodišta prošle školske godine.

“Razlog zbog čega do sada nije aktiviran je što želimo da zaštitimo sve osetljive podatke o ličnosti koji se odnose na našu decu”, objašnnjavaju iz resornog ministarstva.

Ima škola koje su uvele esDnevnik, ali istovremeno vode i papirnu evidenciju. U ministarstva pojašnjavaju da je projekat esDnevnik osmišljen da se u školama vodi isključivo elektronska evidencija o obrazovno-vaspitnom radu.

“Da bi se taj cilj ostvario neophodno je opremanje škola odgovarajučom informaciono telekomunikacionom opremom (IKT) tamo gde ona nedostaje”, navode u ministarstvu. Dodaju da se samo u školama koje nemaju odgovarajuću IKT opremljenost evidencije se za sada vode paralelno u papiru i elektronski.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/