Home » Nagradni konkurs za učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda ”Podrži Orlove na Evropskom prvenstvu!“
AKTUELNO SPORT VESTI VIKEND

Nagradni konkurs za učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda ”Podrži Orlove na Evropskom prvenstvu!“

Konkurs Podrži orlove

Ministarstvo prosvete i Fudbalski savez Srbije, uz podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke, u cilju podrške fudbalskoj reprezentaciji Srbije na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj i promocije sportskih vrednosti među učenicima osnovnih škola, organizuju nagradni konkurs pod nazivom „Podrži Orlove na Evropskom prvenstvu!“

Pravo učešća

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici javnih i privatnih osnovnih škola koje ostvaruju nacionalni program za uzrast od petog do osmog razreda, kao i stranih ustanova na teritoriji Republike Srbije koje ostvaruju program za uzrast od petog do osmog razreda.

Uslovi i kategorije

Uslov za učešće na Konkursu stiču učenici koji dostave rad na temu ”Podrži Orlove na Evropskom prvenstvu!“ u jednoj od tri kategorije:

  • Likovna kultura – izrada likovnih radova u A3 formatu u tehnici po izboru;
  • Grafička kultura – izrada online dizajnerskih radova upotrebom aplikacije ili kompjuterskog programa u formatu po izboru, odnosno dizajnerskih radova uz upotrebu odgovarajućih digitalnih alata;
  • Održiva kultura – izrada radova od materijala koji se mogu reciklirati kao što su plastika, konzerve, sve vrste hartija u formatu po želji na podlozi od papira ili kartona.

Obavezni elementi u sve tri kategorije: simboli fudbalske reprezentacije Srbije i Republike Srbije, simboli UEFA Evropskog prvenstva i simboli SR Nemačke. Dozvoljeno je koristiti likove reprezentativaca Srbije, kao i selektora nacionalnog tima.

Učesnik može učestvovati na Konkursu sa samo jednim radom. Kreiran individualni rad ne sme biti preuzet sa interneta. Ne sme kršiti autorsko pravo, odnosno pravo intelektualne svojine ili neko srodno pravo drugog lica.

Rokovi i procedura za dostavljanje radova

Učesnici konkursa će u periodu do 3.6.2024. godine, predavati nastavniku predmetne nastave koga odredi škola:

  • gotove radove (na poleđini rada navesti ime i prezime učenika, razred i odeljenje, mesto i naziv škole koju pohađa i kontakt telefon) i
  • obaveznu saglasnost roditelja ili drugog zakonskog zastupnika deteta, pisanu na poleđini rada, da se podaci dostavljeni prilikom konkurisanja koriste za potrebe realizacije Konkursa.

Napomena: Za radove u kategoriji Grafička kultura, radovi mogu biti dostavljeni u digitalnom formatu, na odgovarajućem nosaču memorije (USB i slično), uz priložene navedene podatke o učeniku i školi i obaveznu saglasnost u papirnoj formi.

Nastavnici vrše odabir do 10 najboljih radova i najkasnije do 6.6.2024. godine dostavljaju ih nadležnoj školskoj upravi, sa naznakom:

Za nagradni konkurs: „Podrži Orlove na Evropskom prvenstvu!“

Nakon izvršene selekcije svaka školska uprava vrši izbor do 10 najboljih radova i najkasnije do 13.6.2024. godine, sa istom naznakom, dostavlja ih Fudbalskom savezu Srbije, na adresu:

Fudbalski savez Srbije, Terazije 3/VIII, 11000 Beograd

Ministarstvo prosvete i FSS, uz podršku ambasade SR Nemačke, biraju najbolja 24 rada, a autori će biti nagrađeni poklonima FSS.

Radovi se ne vraćaju podnosiocu. Neblagovremeno polsati, radovi sa nepotpunim podacima i radovi koji nisu dostavljeni prema opisanoj proceduri, neće biti uzeti u razmatranje.

Za sva pitanja zainteresovani se mogu obratiti elektronskom poštom na ruza.ilic@fss.rs

Pravila konkursa:

https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2024/05/Tekst-i-pravila-konkursa-FSS-i-MP.pdf

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/