Home » UČENIČKI PARLAMENT
PRAVA UČENIKA

UČENIČKI PARLAMENT

U poslednja dva razreda osnovne škole organizuje se učenički parlament.

Učenički parlament ima pravo i obavezu da:

  1. Daje mišljenja i predloga stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o: pravilima ponašanja u školi, merama bezbednosti učenika, godišnjem planu rada, školskom razvojnom planu, školskom programu, načinu uređivanja školskog prostora, izboru udžbenika, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje i drugim pitanjima od značaja za njihovo obrazovanje;
  2. Razmatra odnose i saradnju učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika i atmosferu u školi;
  3. Obaveštava učenike o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje i o aktivnostima učeničkog parlamenta;
  4. Aktivno učestvuje u procesu planiranja razvoja škole i u samovrednovanju škole;
  5. Predlaže članove stručnog aktiva za razvojno planiranje iz reda učenika.
  6. Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi, a u umetničkoj školi – po tri iz svakog razreda, odnosno godine.
  7. Članove parlamenta biraju učenici odeljenjske zajednice svake školske godine. Članovi parlamenta biraju predsednika.
  8. Parlament bira dva predstavnika učenika koji učestvuju u radu školskog odbora.
RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/