Home » BODOVANJE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU
MATURA

BODOVANJE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU

Novi sistem bodovanja na završnom ispitu u osnovnom obrazovanju, osim promena u računanju bodova na samoj maloj maturi, podrazumeva i promene u načinu računanja uspeha u starijim razredima osnovne škole.

Izmenama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, ozvaničene su promene o kojima je za mojranac.rs još u januaru govorila pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković.

– Uspeh iz osnovne škole bodovaće se po formuli koja je važila i pre ove poslednje. Učenici će iz tri poslednja razreda moći da sakupe najviše 60 bodova, a na završnom ispitu još najviše 40 bodova. To je najpravedniji sistem bodovanja – rekla je tada Vesna Nedeljković.

U praksi to znači da ćete broj bodva koje vaše dete nosi iz škole izračunati tako što ćete tačan prosek iz 6, 7. i 8 razreda, zaokružen na dve decimale, množiti sa četiri. Tako uspeh iz svakog od ova tri razreda može da donese najviše 20 bodova.

Evo kako možete da izračunate broj bodova koje vaše dete nosi iz osnovne škole.

Uspeh iz osnovne škole – najviše 60 bodova

  • Tačan prosek na kraju 6. razreda pomnoži se sa 4 (najviše 20 bodova)
  • Tačan prosek na kraju 7. razreda pomnoži se sa 4 (najviše 20 bodova)
  • Tačan prosek na kraju 8. razreda pomnoži se sa 4 (najviše 20 bodova)

 Bodovi sa završnog ispita – najviše 40 bodova

Svaki od testova završnog ispita imaće 20 pitanja. Svaki tačan odgovor donosi učeniku jedan poen, dakle najviše 20 u ukupnom skoru.

Potom broj poena iz maternjeg jezika i matematike množite koeficijentom 0,65, a broj bodova sa kombinovanog testa koeficijentom 0,7, kako bi dobili bodove koji se računaju pri upisu u srednje škole.

  • Maternji jezik – najviše 13 bodova
  • Matematika – najviše 13 bodova
  • Kombinovani test – najviše 14 bodova

Saberite bodove na osnovu uspeha na kraju 6. 7. i 8. razreda i tome dodajte bodove sa završnog ispita.

Za upis u četvorogodišnju srednju školu i gimnaziju, potrebno je da učenik ima najmanje 50 bodova.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/