Home » BESPLATNI UDŽBENICI ZA 84.348 UČENIKA
UDŽBENICI VESTI

BESPLATNI UDŽBENICI ZA 84.348 UČENIKA

Besplatni udžbenici biće ove godine nabavlljeni za 84.348 učenika. Za te svrhe kao i nabavku publikacija za školske biblioteke Ministarstvo prosvete izdvojilo je 611.372.929 dinara. 

Pravo na besplatne udžbenike imaju sledeći učenici:

  • učenici iz porodica koje primaju socijalnu pomoć,
  • đaci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom,
  • treće i svako naredno dete u porodici, bez obzira na materijalni status.
  • Besplatni udžbenici za više dece

“Svesni teške ekonomske situacije sa jedne strane, a ograničeni sredstvima iz budžeta sa druge, želimo da u školskoj 2018/2019. godini projektom Nabavka udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola obuhvatimo što veći broj učenika osnovnih škola”, kažu u Ministarstvu prosvete

Za koga su besplatni udžbenici

Da bi besplatni udžbenici stigli do trećeg i svakog narednog deteta u porodici, neophodno je da još dvoje dece bude u sistemu školovanja u Srbiji.

Udžbenici će učenicima iz socijalno ugroženih porodica biti dodeljeni o trošku Ministarstva prosvete. Neophodno je,međutim, da njihovi roditelji dostave školi dokaz da su primaoci socijalne pomoći.

O deci sa smetnjama u razvoju škole već imaju evidenciju.

“Škole su već prijavljivale učenike koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike. Zaključno sa 19. martom, prema evidentiranim prijavama pravo na besplatne udžbenike ostvaruje 84.348 učenika, po svim navedenim kategorijama”, kažu u Ministarstvu prosvete. 

Prošle godine besplatni udžbenici obezbeđeni su za 86.000 učenika. Za te svrhe i nabavku publikacija za školske biblioteke izdvojeno je 597.330.838 dinara.

Učenici mlađih razreda osnovne škole dobiće udžbeničke komplete za matematiku, srpski ili maternji jezik, svet oko nas, prirodu i društvo i strani jezik.

U starijim razredima predviđeni su udžbenički kompleti za matematiku, srpski ili maternji, prvi strani jezik, geografiju, istoriju, hemiju, fiziku i biologiju.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/