Home » ZA REKONSTRUKCIJU 91 ŠKOLE POTROŠENO 34 MILIONA EVRA
VESTI

ZA REKONSTRUKCIJU 91 ŠKOLE POTROŠENO 34 MILIONA EVRA

U okviru Programa modernizacije škola, rekonstruisan je ili adaptiran 91 školski objekat, a na još 41 objektu radovi su u toku.

To je saopštreno nakon sastanka ministra prosvete, nauke i tehnološkog  razvoja Mladena Šarčevića sa predstavnicima Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru o realizaciji Programa modernizacije škola.

Nekad…
… i sad

Finansijskim ugovorom zaključenim između Republike Srbije i Evropske investicione banke 8.juna 2010 godine u Beogradu, predviđeno je sprovođenje projekta Program modernizacije škola, a Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja je određeno za promotera projekta. Program modernizacije škola obuhvata povećanje ponude i kvaliteta pred-univerzitetskog obrazovanja, poboljšanje kvaliteta uslova za učenje, povećanje jednakosti u obrazovnom sistemu i efikasnija raspodela i ulaganje u fizičku infrastrukturu.

Evropska investiciona banka procenila je ukupnu vrednost Projekta na oko 100.000.000 evra, a sredstva kredita po Finansijskom ugovoru iznose 50.000.000 evra.

Na osnovu sprovedene procedure po javnom konkursu, definisana je lista od 166 školskih objekata koji su dostavili projektno tehničku dokumentaciju za adaptaciju, rekonstrukciju, dogradnju i investiciono održavanje. Do sada su zaključeni ugovori za  izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji na ukupno 132 školska objekta. Radovi su završeni na 91 objektu, dok su na 41  objekatu radovi u toku.

Za preostala 34 školska objekta u toku je sprovođenje procedure javne nabavke za izbor izvođača radova, u međunarodnom otvorenom postupku, sa procenjenom vrednošću radova 5.901.600 evra.

U okviru projekta do sada je izvršena nabavka i isporuka školskog i kancelarijskog nameštaja, sportske opreme, audio i video opreme, nastavnih učila i sredstva za 28 školskih objekata ukupne vredosti  3.108.394,80 evra. U toku je priprema javne nabavke za opremanje  28 objekata, kao i preostalih školskih objekata po listi za opremanje sa procenjenom vrednošću od 5.000.000,00 evra.

Od ukupnog iznosa zajma od 50.000.000,00 evra, do sada su povučena sredstva u iznosu od 34.428.992,05 evra, a od toga su potrošena sredstva u iznosu od 27.462.739,13 evra.

Foto Ministarstvo prosvete
RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/