Home » RODITELJI ĆE KONAČNO MOĆI DA PRISTUPE ELEKTRONSKOM DNEVNIKU
VESTI

RODITELJI ĆE KONAČNO MOĆI DA PRISTUPE ELEKTRONSKOM DNEVNIKU

roditeljski nalog

Elektronski dnevnik sada je dostupan i roditeljima. Sve škole koje su papirni dnevnik zamenile elektronskim, sada mogu da kreiraju roditeljski nalog i podele šifre za pristup EsDnevniku.

Kada će roditelji “klikom na miš” moći da prate izostanke i ocene svoje dece sada isključivo zavisi od ažurnosti škola.

Predviđeni rok da se roditeljima omogući pristup elektronskom dnevniku bio je kraj godine. Rukovodilac projekta “E prosveta” Bojan Radić kaže da su uspeli ceo posao da završe ranije.

“Sve škole koje su uvele elektronski dnevnik imaju mogućnost da roditeljima omoguće pristup ocenama. Kojom dinamikom će to da se radi sada isključivo zavisi od škole”, kaže Radić. On dodaje da roditeljski nalog za pristup evidencijama izdaju škole, prema dinamici koju same odrede.

Uz roditeljski nalog, roditelji imaju pristup i mogu da vide samo ocene i izostanke svog deteta. Ocene će moći da prate sa dva dana zakašnjenja. Uvaženi su, naime, predlozi psihologa i pedagoga da se deci da mogućnost da sami roditeljima saopšte ocene.

Projekat elektronskog dnevnika započeo je pilotom projektom u školskoj 2017/18. godini, sa 60 škola. Po završetku pilot projekta odlučeno je da se sve škole u Republici uključe u glavni projekat u školskoj 2018/19. godini.

Ocene svih učenika mogu da vide samo direktor škole i razredni starešina. Ostali nastavnici, međutim, mogu da vide samo ocene koje su sami dali. Njima nisu vidljive ocene koje daju njihove kolege. Sve je to osmišljeno u cilju veće objektivnosti. Jer nekada može da se desi da nastavnik učenika neadekvatno oceni, vodeći se ocanama iz drugih predmeta.

Prema planu obuka svih 1.764 osnovne i srednje škole (sa isturenim odeljenjima) biće u sistemu EsDnevnika najkasnije do 21. decembra 2018. godine. Do 30. novembra 2018. godine izvršene su obuke za 1.704 škole.

Foto Mogli
RANAC portal

RANAC portal

10 Komentara

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/