Home » UPIS PRVAKA – ROK ZA IZBOR ŠKOLE PO ŽELJI DO 1. FEBRUARA
AKTUELNO

UPIS PRVAKA – ROK ZA IZBOR ŠKOLE PO ŽELJI DO 1. FEBRUARA

upis prvaka

Upis prvaka za školsku 2019/2020. godinu zvanično počinje 1. aprila. Roditelji/staratelji koji žele da im dete pohađa školu kojoj ne pripada teritorijalno, međutim, imaju rok do 1. februara da izaberu odgovarajuću školu.

Do tada treba da se prijave sekretaru škole i da dostave potrebna dokumenta za upis prvaka.

Upis prvaka u par koraka

Posle ovog roka, moguć je upis prvaka samo u školu kojoj po adresi stanovanja dete teritorijalno pripada.

Škola ima rok do 30. aprila da obavesti roditelje/staratelje o njihovom zahtevu za upis prvaka u školu kojoj teritorijalno ne pripada.

Važno je da roditelji prijave dete na vreme, kako bi se znao tačan broj đaka. To je bitno iz više razloga. Prvi je kapacitet škola, jer pojedine škole ne mogu da prihvate svu zainteresovanu decu.

Drugi razlog može da bude eventualna podela besplatnih udžbenika, deci koja na to imaju pravo. Da li će toga i biti, odlučuje Vlada Republike Srbije.

Dokumentacija za upis

Prilikom prijave deteta, roditelj/staratelj u sekretarijat škole dоnosi sledeća dokumenta:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih – vadi se u opštini i ne plaća se, mada može da se donese i kopija;
 2. Uverenje o prebivalištu deteta – za Grad Beograd vadi se isključivo u Policijskoj upravi za Grad Beograd, Ljermontova 12a i ne plaća se;
 3. Potvrdu o pohađanju pripremnog predškolskog programa – izdaje ustanova (vrtić ili škola) u kojoj dete pohađa predškolski program, po okončanju programa;
 4. Potvrda o zaposlenju roditelja – ako planirate da vaše dete ide u odeljenje sa produženim boravkom, škola će najverovatnije da vam traži i ovaj dokument koji će vam izdati u firmi u kojoj ste zaposleni.
 5. Dokaz o prebivalištu roditelja
 6. Dokaz o obavljenom lekarskom pregledu i izvršenoj vakcinaciji (može se doneti i naknadno).

Lekarski pregled

Pregled u Domu zdravlja odvija se u tri koraka:

 • Korak 1 > IZABRANI PEDIJATAR – daje upute za specijalističke preglede i laboratorijske analize. Moguće je da preglede specijalista treba zakazati, ali to će vaš pedijatar da uradi za vaše dete.
 • Korak 2 > SPECIJALISTIČKI PREGLEDI – otorinolaringolog, oftalmolog, fizijatar, logoped, stomatolog i laboratorijske analize krvi i urina – krv se vadi iz prsta, a uzorak prvog jutarnjeg urina donosi se od kuće. U nekim vrtićima organizuju dolazak stomatologa i fizijatra u sam vrtić, čime se štedi vreme.
 • Korak 3 > IZABRANI PEDIJATAR – Završni deo sistematskog pregleda, provera vakcinalnog statusa i vakcinacija. Do upisa u osnovnu školu dete je već trebalo da bude vakcinisano protiv difterije, tetanusa, dečje paralize, malih boginja, zauški i rubeola. Vakcinacija pred polazak u osnovnu školu obuhvata: DT – protiv difterije i tetanusa (druga revakcinacija); OPV – protiv dečje paralize (druga revakcinacija); MMR – revakcinacija protiv malih boginja, zauški i rubeole.

Upis i testiranje

Svu prikupljenu dokumentaciju donesite sekretaru škole u koju želite da upišete dete. Tada će vam biti i zakazan termin za testiranje deteta kod školskog psihologa i pedagoga, ili ćete o tome bićti obavešteni naknadno.

Psiholog i pedgagog ispituju:

 • Emotivnu zrelost deteta – koliko je samostalno, spremno da se odvoji od porodice, da ima obaveze;
 • Socijalnu zrelost deteta – koliko je spremno „da sedi mirno na času“, da stiče prijatelje i produbljuje poznanstva sa vršnjacima;
 • Intelektualnu zrelost deteta – da li dete može da stiče nova znanja i na koji način.

Upis u prvi razred osnovne škole zvanično traje do kraja maja. Škole obično primaju dokumenta do početka školske godine, odnosno do 31. avgusta.

Ko polazi u prvi razred

U prvi razred školske 2019/2020. godine upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima šest i po, a najviše sedam i po godina. To znači da u školu ove godine polaze deca rođena od 1. marta 2012. do 1. marta 2013. godine.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti i drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja koju obavlja tim sastavljen od nastavnika razredne nastave, pedagoga i psihologa škole.

Takođe, nakon provere spremnosti za polazak u školu, u prvi razred se može upisati i dete koje ima od šest i po godina.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/