Home » PRODUŽENI BORAVAK, OLAKŠANJE ZA RODITELJE, AKO GA IMA
AKTUELNO

PRODUŽENI BORAVAK, OLAKŠANJE ZA RODITELJE, AKO GA IMA

produženi boravak

Produženi boravak u školama je veliko olakšanje za većinu roditelja, koji su skoro ceo dan na poslu. Zbog ograničenih prostornih kapaciteta i kadra, nisu sve škole u mogućnosti da organizuju ovaj vid obrazovnog rada. Prema podacima Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu, u ovoj školskoj godini boravak za treći i četvrti razred “otvoren je” u 77 škola, a za prvi i drugi u 55 osmoletki, pišu „Večernje novosti“.

U Sekretarijatu navode da je ove školske godine manje zainteresovanih za boravak u prvom i drugom razredu, što je očekivano, s obzirom na to da je broj prvaka smanjen za oko 500. Grad će finansirati plate nastavnika u produženom boravku u 78 škola za treći i četvrti razred, ali i u 13 škola za prvi i drugi razred. Sa mališanima u boravku, kojih ima oko 5.000, radi 196 nastavnika.

Produženi boravak i rad po ugovoru

– Neto iznos dnevnice za nastavnike koji rade u produženom boravku koji finansira Grad od 1. januara je dupliran i sada iznosi 1.666 dinara – navode u Sekretarijatu. – Učitelje škole angažuju po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, a izbor zaposlenih je nadležnost direktora. Profesori razredne nastave, koji su potpisali ugovore, rade samo u boravku, a plata zavisi od broja radnih dana.

Za upis dece u produženi boravak nije potrebna posebna dokumentacija, već samo da se roditelji prijave u školi. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je propisalo da u grupama može biti najmanje 25 dece, a najviše 30.

– Grad finansira plate učiteljica i učitelja koji rade u produženom boravku za treći i četvrti razred – navode u Sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu. – U prvom i drugom razredu, za novootvorene grupe, škole zahtev šalju Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tek po dobijanju odbijenice Grad ima osnov da plaća i njih. Dakle, ukoliko Ministarstvo ne odobri finansiranje nove grupe za prvi i drugi razred, i tu obavezu na sebe preuzima Grad.

Roditelji plaćaju ručak

Pohađanje produženog boravka je besplatno. Roditelji u nekim školama plaćaju ručak u produženom boravku, što zavisi od same škole i dogovora roditelja i direktora, ali nijedna škola nije obavezna da ga organizuje.

Da bi jedna škola imala produženi boravak dece potrebno je da ima adekvatan prostor, opremu i nastavna sredstva. “Zeleno svetlo” za otvaranje daje se pošto pribavi inicijativu Saveta roditelja, saglasnost Nastavničkog veća i Odluku Školskog odbora.

Izvor Večernje novosti

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/