Home » NASTAVA DO KRAJA MAJA, POPRAVLJANJE OCENA DO SREDINE JUNA
AKTUELNO

NASTAVA DO KRAJA MAJA, POPRAVLJANJE OCENA DO SREDINE JUNA

POPRAAVLJANJE OCENA

Sada je i zvanično. Nastava na daljinu za osnovce završava se 29. maja. U periodu od 1. do 16. juna biće moguće popravljanje ocena, po rasporedu koji će škole da naprave.

Časovima će moći da prisustvuje do 10 učenika. Prijavljivanje za popravljanje ocena traje do 29. maja.

Izuzetak su osmaci, kojima se nastava godina završava u petak 5. juna. Prethodno, oni će imati prililu da rade još jedan probni test, kao vid pripreme z amalu maturu.

Organizacija rada u osnovnim školama, u skladu sa dopisom koje im je 13. maja uputilo Ministarstvo prosvete, izgledaće ovako.

Nastava za sve učenike na daljinu se završava 29. maja 2020.godine.

Popravljanje ocena

U periodu od ponedeljka 1.06.2020. godine do utorka 16.06.2020. godine, škola organizuje posebne časove nastave na kojima se učenicima pruža mogućnost da pokažu bolji nivo postignuća iz određene nastavne oblasti∕teme u okviru odgovarajućeg predmeta, programa i aktivnosti.

Posebni časovi organizuju se na način koji osigurava bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih, u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija, u školskom prostoru.

Škola priprema raspored posebnih časova nastave po razredima, grupe učenika na ovim časovima su do 10.

Na posebne časove dolaze učenici koji žele da poprave ocene ili ih je predmetni nastavnik pozvao da odgovaraju. Nastavnici će u narednom periodu davati predloge zaključnih ocena, kako bi bio napravljen plan posebnih časova.

Učenici koji žele da odgovaraju potrebno je da se prijave predmetnom nastavniku i odeljenskom starešini, koji će spiskove proslediti Upravi škole.

Da bi se osigurala bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih u zakazanom terminu u školu ulaze samo učenici koji su tog dana na spisku za predmet za koji su se prijavili.

Nakon završenog odgovaranja učenici su u obavezi da napuste školu i školsko dvorište.

Pijave za popravljanje ocena

Odeljenske starešine blagovremeno će obavestiti roditelje o terminima posebnih časova, a predmetni nastavnik učenike o gradivu koje treba da odgovara u zakazanom terminu, i ukoliko žele da odgovaraju da se prijave do 29.05.2020. godine.

Posebni časovi se organizuju u trajanju od 90 minutra. O terminima ovih časova Odeljenske starešine blagovremeno će obavestiti učenike.

U periodu od 8.06.2020. godine do ponedeljka 15.06.2020. godine škola će organizovati svakog radnog ∕nastavnog dana, odvojene termine časova za učenike petog, šestog i sedmog razreda.

Škola može da organizuje posebne časove nastave na kojima se učenicima prvog ciklusa pruža mogućnost da pokažu bolji nivo postignuća iz određene nastavne oblasti∕teme u okviru odgovarajućeg predmeta, programa i aktivnosti, na isti način kao i za učenike drugog ciklusa u koliko za to bude bilo potrebe.

Osmaci

Nastavna godina za učenike osmog razreda završava se u petak 5.06.2020. godine.

U ponedeljak 1.06.2020. godine od 9 do 14 časova učenicici osmog razreda dolaze u školu i preuzimaju testove iz Srpskog jezika i Kombinovani test. Odeljenske strešine će blagovremeno obavestiti učenike o terminima dolaska u školu i načinu preuzimanja testova. Ova dva preuzeta testa učenici će moći da rešavaju od kuće kao još jedan vid pripreme za završni ispit.

Učenici su u obavezi da preuzete testove reše i vrate u školu 2.06.2020. godine. Testove vraćaju odeljenskom starešini.

U utorak 2.06.2020. godine učenici osmog razreda polažu probni završni ispit iz predmeta Matematika.

Probni završni ispit zbog poštovanja propisanih mera učenici polažu u dve grupe. Prva grupa od 8 do 10, a druga grupa od 11 do 13 časova. Detaljna uputstva dobiće od odeljenskih starešina.

Nastavnici odgovarajućih predmeta, daće učenicima povratnu informaciju u vezi sa predmetnim testovima.

Završni ispit

Škola u periodu od 1 do 5.06.2020. godine, priprema i raspored posebnih časova nastave, svakog radnog∕nastavnog dana, predviđa odvojene termine časova za učenike osmog razreda, u trajanju od 90 minuta.

O terminima posebnih časova učenici će biti blagovremeno obavešteni od strane odeljenskog strešine, nakon iskazivanja želje da odgovaraju ili poziva nastavnika na ovaj čas.

Grupe učenika na posebnim časovima su do 10. Učenici se prijavljuju predmetnom nastavniku i Odeljenskom starešini. U zakazanim terminima u školu ulaze i ovim časovima prisustvuju samo učenici koji su na spisku u zakazanom terminu.

Potrebno je da učenici u koliko žele da odgovaraju blagovremeno se prijave za ove časove. Nakon završetka časa predmetni nastavnik kontroliše odlazak učenika iz škole i školskog dvorišta.

Od srede 3.06.2020. godine do ponedeljka, 15.06. 2020. godine, škola organizuje pripremu za polaganje završnog ispita (pripremna nastava), u skladu sa iskazanim potrebama učenika, u trajanju od 10 dana, u skladu sa zakonom.

Kao dodatni vid pripreme predmetni nastavnici predmeta iz kojih se polaže završni test će putem google učionica postavljati zadatke pripreme za polaganje završnog testa, kao i detaljna rešenja postavljenuih zadataka sa uputstvima šta je potrebno da učenici znaju da bi iste rešili.

Učenici osmog razreda polažu završni ispit 17,18 i 19. juna 2020. godine.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/