Home » PILOTIRANJE DRŽAVNE MATURE: Kako će izgledati kraj srednje škole?
AKTUELNO

PILOTIRANJE DRŽAVNE MATURE: Kako će izgledati kraj srednje škole?

državne mature

Prvo pilotiranje državne mature sprovešće se od 27. do 30. oktobra. Priliku da isprobaju i vide kako će izgledati “velika” matura imaće učenici trećih razreda iz 101 srednje škole.

Pilotiranj državne mature ima više ciljeva. Jedan je da se proveri kvalitet ispitnih zadataka i deo procedura koje se sprovode u školama u toku mature. Drugi je da se na vreme uoče i otklone eventualni propusti i nedostaci i da se učenici naviknu na testiranje tog tipa.

Ovo je rečeno u petak na predstavljanju projekta pilotiranja državne mature. Projekat će biti sproveden u 50 gimnazija, 44 srednje stručne škole i tri srednje umetničke škole. Pilotiraće se završni ispit i sve tri vrste mature – opšta, stručna i umetnička.

– Već godinu i po dana radi se na projektu koji je platila Evropak sunija. Bez obzira na to što virus korona otežava ceo postupak, uspeli smo da održimo kontinuitet – rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević.

Kako je naveo, generaciju koja će učestvovati u pilot-projektu čeka polaganje prave mature na kraju školske 2021/2022. godine.

– Matura je osnova, vododelnica, važna poluga koja pomera srpsko obrazovanje ka kvalitetu. Deca moraju da shvate da je jurnjava ocena završena i da počnu da jure znanje – naveo je Šarčević.

Preko državne mature do fakulteta

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici kazao je da uvođenje velike mature ima tri važna elementa. Prvi je podizanje kvaliteta obrazovanja, drugi podizanje standarda obrazovanog sistema i treći podizanje kredibilnosti, odnosno veće transparentnosti. On je dodao da je projekat državne mature EU finansirala sa četiri miliona evra.

– Fakulteti učestvuju, profesori sa fakulteta biraju težinu zadataka. Svaki predmet će imati dva nivoa težine, standardni i visoki nivo, tako da od kandidata zavisi koji nivo izabere i gde će biti primljen. Učenici će moći da se prijave na neograničen broj fakulteta – rekao je Šarčević.

Drugo pilotoranje državne mature planirrano je za maj 2021. godine. Ono bi trebalo u potpunosti da liči na pravu maturu. Tada će se osim zadataka proveravati i sve procedure u sprovođenju državne mature.

Kako će da izgleda prvo pilotiranje

  • Ispitivaće se gradivo (sadržaj nastave) iz prvog i drugog razreda kroz konkretne zadatke.
  • Pilotira se obavezni deo mature – Srpski jezik, Matematika i predmeti sa Liste opšteobrazovnih predmeta (zbog uzorka škola uključenih u pilotiranje neće biti pilotirani svi strani jezici). Učenici će raditi po tri testa, ali će predmet, koji će na pravoj maturi u okviru obaveznog dela maturskog ispita moći da biraju sa Liste opšteobrazovnih predmeta, biti unapred određen na nivou škole (samo za potrebe ovog pilotiranja).
  • NE PILOTIRA se praktični deo stručne mature i umetničke mature.
  • Testovi će imati po 20 zadataka, osim testa u okviru stručnog ispita za učenike u srednjim stručnim školama koji će imati do 25 zadataka.
  • Vreme za izradu testa biće 90 minuta.
  • Popunjene testove će pregledati eksterni ocenjivači – nastavnici koji pregledaju testove neće pregledati testove učenika iz svoje škole.
  • Kako u prvom pilotiranju, u oktobru 2020. godine, neće biti testirana cela generacija, već samo pojedina odeljenja u pilot školama, prvim pilotiranjem biće obuhvaćeni pripadnici nekoliko nacionalnih manjina (testovi će biti prevedeni na maternje jezike). Testiranje će biti obavljeno na mađarskom i bosanskom jeziku.
  • Odabranim uzorkom biće obuhvaćeni i učenici sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, za koje će i na pilotiranju, kao i na pravoj maturi, biti prilagođavani uslovi polaganja ispita.
  • Nakon završenog pilotiranja, testovi će biti dostupni svim školama.
  • Informacije o državnoj maturi na https://matura.edu.rs.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/