Home » Prijava za 10000 – gde i kako da se prijavite
VESTI

Prijava za 10000 – gde i kako da se prijavite

10000

Prijave za jednokratnu pomoć od 10000 dinara za svako dete do 16 godina starosti počele su od nedelje 20. avgusta. To je i u skladu sa oebćanjima nadležnih.

Građani će moći da se prijave za ovu vrstu pomoći do 20. septembra, elektronski, preko portala Uprave za trezor.

Sa isplatama će se početi pet dana kasnije, od 25. septembra.

U prvih osam sati prijvaljivanja, prijavljeno je soko 20000 dece.

Pomoć države u iznosu od 10000 dinara posle prijave može da dobije svako dete koje je državljanin Srbije, a koje je rođeno 21. novembra 2006. godine ili nakon toga.

Postupak je sličan kao i sa ranijim oblicima pomoći. Majke treba da unesu broj lične karte i svoj JMBG i da izaberu banku za isplatu pomoći.

Majke mogu, ali ine moraju unositi matične brojeve dece. Sistem će na osnovu matičnog broja majke iz nadležnih registara automatski povući i njihove.

Prijava će biti moguća i za samohrane očeve. Oni će, osim pomenutih podataka, morati da podnesu još jedan dokument. A to je digitalizovana kopija pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sam obavlja roditeljsko pravo.

Slično će biti i kada je reč o starateljima. Oni će , takođe, morati da podnesu digitalizovanu kopiju pravosnažne odluke organa starateljstva kojom se dete za koje se isplaćuje novčana pomoć stavlja pod starateljstvo.

Primaocima novčane socijalne pomoći 10 000 dinara biće automatski isplaćeno.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/