Home » Podsetimo se pravila za polaganje male mature
MATURA UPIS VESTI

Podsetimo se pravila za polaganje male mature

pravila

Mala matura, odnosno završni ispit sprovodi se u isto vreme na čitavoj teritoriji Srbije u trajanju od tri dana. U ponedeljak 17. juna osmaci polažu test srpskog jezika. Sledećeg dana na programu je matematika, Sreda 19. jun rezervisana je za test izabranog predmeta. Podsetimo se nekih pravila koja važe za polaganje male mature.

Ispiti svakog dana počinju tačno u 9, i traju do 11 sati. Ukoliko je ispit počeo sa zakašnjenjem, vreme ispita se produžava tako da izrada testa traje 120 minuta. Učenici ne smeju da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit prvih 45 minuta ispita, kao ni poslednjih 15 minuta.

Na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje:

  • mobilnih telefona,
  • pametnih satova,
  • kalkulatora,
  • beležaka,
  • papira,
  • niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit.

Sve što nije dozvoljeno da unesu, moraju da ostave u rancu isred učionice.

Pravila predviđaju i da na testiranje učenici mogu da ponesu flašicu sa vodom, a od pribora grafitnu olovku, gumicu i plavu hemijsku olovku. Na test iz matematike još treba da ponesu i lenjir, trougao i šestar.

U srednjim školama ima dovoljan broj mesta za sve učenike. Planirano je ukupno 72.522 mesta. Osmi razred završava oko 67.000 đaka.

Glavne uloge završnog ispita su, kako navode u Ministarstvu prosvete, sertifikacija, selekcija i evaluacija.

„Sertifikacija je izdavanje diploma ili sertifikata kojima se potvrđuje da je kandidat sa uspehom završio neki vid obrazovanja ili obuke. Selekcija, izbor kandidata kojima će se omogućiti pohađanje nekog vida obrazovanja ili obuke. Posebno u slučajevima kada ima više kandidata nego raspoloživih kapaciteta. Evaluacija je utvrđivanje nivoa postignuća pojedinaca, škole, dela ili celog sistema“, navode u Ministarstvu.

Tri testa

Prvog dana male mature, 17. juna, osmaci polažu test iz srpskog (maternjeg) jezika.

Drugog dana đaci polažu matematiku, a trećeg dan rešavaju test iz predmeta po izboru. A mogli su da biraju između geografije, istorije, biologije, fizike i hemiije.

Šta đaci obavezno treba da ponesu

Pravila postoje i kda je reč o vremenu dolaska na malu maturu. Osmaci na malu maturu obavezno treba da ponesu đačku knjižicu i identifikacionu nalepnicu – Obrazac 41. Mnoge škole imaju praksu da učenici đačke knjižice donesu za probni završni ispit, koji je ove godine bio u martu, u da one ostanu u školi, kod razrednog starešine do male mature.

Važno je da se na malu maturu ne kasni. Đaci dolaze u školu do osam sati. Obično se skupljaju u dvorištu, a potom ulaze i raspoređuju se po učionicama ili fiskulturnoj sali, zavisno od toga gde škola organizuje malu maturu.

Šta ako zakasnite

Prethodnih godina, po instrukciji Ministarstva prosvete, za učenike koji kasne do pola sata, direktor može da odobri da pristupi polaganju testa. Međutim, njima se ne produžava izrada testa, već završavaju kada i ostali đaci u 11 sati.

Pribor

Đaci testove rade plavom hemijskom olovkom. Tokom rada mogu da koriste grafitnu olovku i gumicu. Na kraju kompletan test mora da bude urađen hemijskom olovkom. Odgovor koji je napisan samo grafitnom, crnom hemijskom ili “piši-briši” olovkom neće biti priznat.

U zadacima gde se od učenika očekuje da nešto dopiše, uvek se koriste puni nazivi. Skraćenice nisu dozvoljene (imenica, a ne im., ili lokativ, a ne lok.). Test se popunjava ćirilicom, odgovori treba da budu razumljivi, ali i gramatički i pravopisno ispravni.

Tipovi zadataka

Testovi na završnom ispitu sadrže zadatke na tri nivoa postignuća – osnovnom, srednjem i naprednom nivou. Polovina zadataka uglavnom budu zadaci osnovnog nivoa, a ostali srednjeg i naprednog nivoa.

Testovi sa male mature se pregledaju elektronski. Zbog toga je većina zadataka zatvorenog tipa, gde se od učenika očekuje da oboje kružić ispred tačnog odgovora od nekoliko ponuđenih. Samo nekoliko zadataka bude otvorenog tipa, gde se od učenika očekuje da upišu tačan odgovor. Te zadatke pregledaju nastavnici.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/