Home » OLAKŠICE ZA RODITELJE: DOKUMENTA ZA UPIS PRVAKA PRIBAVLJA ŠKOLA
AKTUELNO

OLAKŠICE ZA RODITELJE: DOKUMENTA ZA UPIS PRVAKA PRIBAVLJA ŠKOLA

dokumenta za upis

Upis dece koja u prvi razred osnovne škole kreću 1. septembra 2019. godine biće značajno olakšan. Dokumenta za upis počeće da pribavljaju same škole, umesto roditelja, kako je bilo do sad.

Škole će, naime, same početi da pribavljaju izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o prebivalištu.

Dokumenta za upis će se pribavljati zahvaljujući primeni novog softvera. Taj softver nastao je kao rezultat zajedničkog projekta ministarstava prosvete, državne uprave i lokalne samouprave, unutrašnjih poslova i Kancelarije za informacione tehnologije i e-Upravu
Roditelj/startelji će i dalje moći da dokumente za upis dostave u papirnoj formi, ukoliko to želi. Ostala dokumenta za upis, lekarsko uverenje i potvrda o pohađanju pripremnog predškolskog programa, i dalje ostaju obaveza roditelja.

– Zašto bi građani morali da uzimaju dokumenta od jednog ograna i da ih potom dostavljaju školi ili drugom državnom organu? Elektronska uprava podrazumeva da svi delovi države komunuciraju, da dele podatke. To u krajnjem ishodu treba da smanji birokratiju i pojednostavi procedure za naše građane. Cilj nam je da menjamo svakodnevni život građana nabolje i na takvim promenama će Vlada Srbije nastaviti da insistira – rekla je predsednica Vlade Ana Brnabić.
Softver će omogućiti da izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o prijavi prebivališta budu pribavljani elektronskim putem. Povezivanjem es-Dnevnika sa matičnim knjigama i prebivalištem škole će same da pribavljaju podatke sadržane u tim dokumentima.

Planirano je da softver bude pušten u rad početkom marta ove godine. Plan je i da se po uzoru na ovaj sistem do juna ove godine ista olakšica uvede i za upis učenika u srednje škole.

 

 

 

 

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/