Home » KALENDAR UPISNIH AKTIVNOSTI I MATURA
MATURA

KALENDAR UPISNIH AKTIVNOSTI I MATURA

kalendar upisnih aktivnosti

Objavljen je Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole, za školsku 2020/2021. godinu. A u njemu je pregled svih obrazovnih profila, po područjima rada i trajanju obrazovanja, broj mesta u državnim srednjim stručnim školama i gimnazijama, kao i kalendar upisnih aktivnosti.

Učenici osmog razreda polažu završni ispit u matičnoj osnovnoj školi, rešavanjem tri testa. Polaganje testa iz srpskog/maternjeg jezika biće održano u sredu 17. juna od 9 do 11 časova. Test iz matematike na redu je u četvrtak 18. juna od 9 do 11 časova. Rešavanje kombinovanog testa je u petak 19. juna od 9 do 11 časova.

Na osnovu uspeha na završnom ispitu učenik može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog/maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na kombinovanom testu.

Kalendar upisnih aktivnosti

A kalendar upisnih aktivnosti na dalje izgleda ovako:

– 23. jun do 8.00 časova – objavljivanje privremenih rezultata završnog ispita. Rezultate objavljuju osnovne škole;

– 23. jun od 8.00 do 15.00 časova – podnošenje žalbi na rezultate završnog ispita. Učenici žalbe podnose u osnovnim školama;

– 24. jun od 8.00 do 16.00 časova – prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u okružnim komisijama;

– 28. jun do 8.00 časova – objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita;

– 29 – 30. jun, od 8.00 do 15.00 časova  – podnošenje liste želja. Učenici liste želja podnose u matičnim osnovnim školama;

kalendar upisnih aktivnosti
Pažljivo popunjavajte listu želja

– 4. jul – objavljivanje lista želja, kada učenici mogu da provere tačnost liste želja;

– 5. jul do 12.00 časova – objavljivanje zvanične liste želja;

– 7. jul do 24.00 časova – objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele kandidata po srednjim školama i obrazovnim profilima, odnosno po smerovima gimnazija. Rezultate objavljuje matična osnovna škola;

– 8 – 9. jul od 8.00 do 15.00 časova – upis u srednju školu ili gimnaziju za kandidate koji su raspoređeni za upis. Upisivanje je u srednjim školama, odnosno gimnazijama u koje su raspoređeni.

Ko može da se upiše

Da bi bio upisan u gimnaziju ili četvorogodišnju srednju školu, učenik mora da ima najmanje 50 bodova po osnovu uspeha na završnom ispitu i uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole.

Konkurs za upis učenika u srednje škole u školsku 2020/2021. godinu, kao i kalendar upisnih aktivnosti možete pogledati OVDE.

Svršeni osmaci imaju, pre toga, još jednu priliku da rade probni završni ispit u školi 2. juna.

U ponedeljak, 1. juna učenici dobijaju testove iz srpskog/maternjeg jezika i kombinovani test u školi i rešavaju ih kod kuće. Sledećeg dana, 2. juna donose te testove u školu, dok u školi rešavaju test iz matematike.

Na probnom završnom ispitu, učenici i nastavnici, praktično prolaze kroz utvrđene procedure u polaganju završnog ispita. Jer probni završni ispit je verna simulacija završnog ispita (vreme dolaska, potrebni pribor, postupanje i pravila pre, u vreme i nakon završnog ispita, organizacija prostora i rada, uloge odeljenjskog starešine, dežurnih nastavnika, supervizora i drugo).

Priprema za osmake

Učenici osmog razreda od 27. aprila mogu preko sajta www.mojaucionica.gov.rs, da preuzmu i testove i rešenja sa prethodnih završnih ispita. Reč je o testovima koje su rešavale generacije malih maturanata u periodu od 2011. do 2019. godine.

Od 25. maja 2020. godine, učenici koji su se prijavili za polaganje prijemnih ispita za upis u specijalizovane srednje škole, mogu da preuzmu testove i rešenja sa prošlogodišnjeg prijemnog ispita. Reč je o učenicima sa posebnim sposobnostima za matematiku, fiziku, računarstvo i informatiku, biologiju i hemiju, učenicima sa posebnim sposobnostima za filološke nauke i učenicima koji deo nastave ostvaruju na stranom jeziku.

Od 3. do 15. juna na kanalu RTS 3, od 13.15 do16 časova, biće emitovana pripremna nastava na daljinu za osmake.

RANAC portal

RANAC portal

Dodaj Komentar

Click here to post a comment

https://www.facebook.com/ranacportal/